Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

De-minimisvrijstelling

Decentrale overheden mogen over een periode van drie belastingjaren één onderneming tot € 200.000,- steunen, in welke vorm dan ook. Dit is de-minimis steun. Voor de landbouw-, visserij– en vervoerssector gelden lagere drempels. Er is een aparte de-minimis voor DAEB.

Melden, kennisgeven en rapporteren

Melding, kennisgeving en rapportage aan de Commissie zijn niet vereist. Wel is er een cumulatiebeperking met andere subsidies. Om te bepalen of de-minimissteun mag worden verleend, moeten ondernemingen een verklaring invullen.

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over de-minimis vindt u op de pagina de-minimis.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws De-minimisvrijstelling

Consultatie nieuw voorstel de-minimisvrijstelling staatssteun

Op 17 juli is de consultatie gestart voor de herziening van de De-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. Onder deze vrijstelling mogen decentrale overheden over een periode van drie belastingjaren een onderneming tot € 200.000,= steunen, zonder dit te melden aan de Europese Commissie. Het nieuwe voorstel bevat een verplichting voor een de-minimisregister. Dat zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren en rapporteren.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen De-minimisvrijstelling

Geldt het de-minimisplafond van € 200.000 per lidstaat?

De gemeenteraad wil een onderneming € 150.000,- steun verlenen om onderzoek te verrichten naar armoede in onze gemeente. Dit onderzoek sluit aan bij één van de thema’s die centraal staan tijdens het Nederlands voorzitterschap. Voor deze steun willen wij gebruik maken van de de-minimisverordening. Aangezien zowel de begunstigde onderneming als onze gemeente is gevestigd in een grensstreek, vragen wij ons af of wij rekening moeten houden met de-minimissteun, die aan deze onderneming is verleend, door een overheid uit een aangrenzende lidstaat.

Bekijk het antwoord