Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Koepelvrijstellingen

Naast de vrijstellingsverordeningen en de mogelijkheden om ondernemingen met een DAEB te belasten, is er ook nog de mogelijkheid om de steunmaatregel op basis van een koepelvrijstelling ‘staatssteunproof’ te maken. Koepelvrijstellingen zijn regelingen die bij de Europese Commissie zijn aangemeld en goedgekeurd door de Commissie. Hiermee wordt de regeling verenigbaar met de interne markt geacht.

Drietal koepelvrijstellingen

In Nederland bestaan er meerdere koepelvrijstellingen, maar van een drietal koepelvrijstellingen wordt regelmatig gebruik gemaakt door decentrale overheden.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een koepelvrijstelling dient hierover te worden gerapporteerd aan de Europese Commissie. Indien wordt overwogen gebruik te maken van een koepelvrijstelling kan Europa decentraal hierin assisteren, onze helpdesk kan u mogelijk verder helpen. Meer specifieke informatie over de betreffende koepelvrijstellingen is te vinden door op bovenstaande regelingen te klikken.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Koepelvrijstellingen

Europese Commissie start openbare consultaties over staatssteunregels

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader voor landbouwsteun. De evaluatie- en het inschattingstraject zijn van start gegaan met de openstelling van twee openbare consultaties. De consultatie met betrekking tot de staatssteunregels uit het SAM-pakket staat open tot en met 10 juli 2019. De consultatie over het regelgevingskader voor landbouwsteun staat open tot en met 19 juli 2019. Lees het volledige bericht

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht