Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

De-minimisvrijstelling

Decentrale overheden mogen over een periode van drie belastingjaren één onderneming tot € 200.000,- steunen, in welke vorm dan ook. Dit is de-minimis steun. Voor de landbouw-, visserij– en vervoerssector gelden lagere drempels. Er is een aparte de-minimis voor DAEB.

Melden, kennisgeven en rapporteren

Melding, kennisgeving en rapportage aan de Commissie zijn niet vereist. Wel is er een cumulatiebeperking met andere subsidies. Om te bepalen of de-minimissteun mag worden verleend, moeten ondernemingen een verklaring invullen.

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over de-minimis vindt u op de pagina de-minimis.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws De-minimisvrijstelling

Consultatie nieuw voorstel de-minimisvrijstelling staatssteun

Op 17 juli is de consultatie gestart voor de herziening van de De-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. Onder deze vrijstelling mogen decentrale overheden over een periode van drie belastingjaren een onderneming tot € 200.000,= steunen, zonder dit te melden aan de Europese Commissie. Het nieuwe voorstel bevat een verplichting voor een de-minimisregister. Dat zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren en rapporteren.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen De-minimisvrijstelling