Drugshandel

Drugshandel en drugs zijn vooral een probleem op regionaal en lokaal niveau. Daarom is het belangrijk dat decentrale overheden hierbij betrokken worden. Zij hebben vaak als taak om lokaal en regionaal de uitvoering van drugsgerelateerde interventies te coördineren.

Europees drugsbeleid

Het Europees drugsbeleid richt zich voornamelijk op onderzoek, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen lidstaten. Het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving is een van de uitvoerders hiervan. Ook worden er fondsen ter beschikking gesteld voor projecten in lijn met de doelstellingen van het Europees drugsbeleid.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Drugshandel

Drugshandel beleid

Drugsstrategie

De EU heeft voor de periode 2013-2020 is een drugsstrategie opgesteld. Het Europese drugsbeleid draait om vijf hoofdpunten:

– Coördinatie;
– Het terugdringen van de vraag naar drugs;
– Het terugdringen van het aanbod van drugs;
– Internationale samenwerking;
– Informatie, onderzoek en evaluatie.

Programma Drugspreventie en -voorlichting

De drugsstrategie is de opvolger van het specifieke programma Drugspreventie en voorlichting 2007-2013.

Nieuws Drugshandel

Hoge Raad: “Volgens Europees recht mogen gemeenten coffeeshops verbieden te verkopen aan niet-Nederlanders”

Weet u de discussie over de coffeeshops nog? Gemeenten kunnen coffeeshops verbieden softdrugs te verkopen aan klanten die niet in Nederland wonen. Mag dit? Volgens art. 21 van het Handvest van de Grondrechten van de EU is discriminatie namelijk verboden. Is het coffeeshopbeleid dat veel gemeenten hanteren in strijd met Europees recht? De Hoge Raad oordeelde hierover.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Drugshandel

Gesloten cannabisketen: mogelijk minder overlast en criminaliteit, maar strijdig met Europees recht?

De coalitiepartijen hebben ingestemd met het – in het regeerakkoord aangekondigde – experiment waarin in een aantal gemeenten ervaring zal worden opgedaan met een gesloten cannabisketen. Bij onze gemeente vragen wij ons af wat voor effect een dergelijke gesloten cannabisketen, waarbij het telen en distribueren van cannabis gedecriminaliseerd wordt, kan gaan hebben op terreinen zoals openbare orde, veiligheid en criminaliteit. Daarnaast vragen wij ons af of er in het experiment specifiek aandacht zal worden besteed aan grensoverschrijdende aspecten?

Bekijk het antwoord

Kunnen wij het woonlandbeginsel hanteren bij ons gemeentelijk softdrugsbeleid?

Als grensgemeente hebben we veel last van coffeeshoptoeristen uit de Europese buurlanden. We willen coffeeshopeigenaren daarom verplichten alleen softdrugs te verkopen aan Nederlandse ingezetenen om zo niet-ingezetenen softdrugsgebruikers uit de gemeente te weren. We willen daarvoor het woonlandbeginsel hanteren. Bestaan daar Europeesrechtelijke bezwaren tegen?

Bekijk het antwoord

Kunnen EU-burgers die zich schuldig maken aan georganiseerde drugscriminaliteit worden uitgezet?

Onze stad heeft veel last van georganiseerde drugscriminaliteit. Nu hoorden we dat het Europese Hof onlangs een uitspraak gedaan heeft waarin bepaald werd dat drugscriminelen uit andere EU-lidstaten kunnen worden uitgezet, zelfs als zij in Nederland geboren zijn en hier al 30 jaar wonen. Klopt dat en onder welke voorwaarden is dat mogelijk?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Drugshandel

Drugshandel wet- en regelgeving

Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving

Middels een Verordening is het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving opgericht. Dit is één van de uitvoerders van het Europees drugsbeleid.

Witwassen van drugsgeld

De Europese Unie heeft een Richtlijn uitgebracht die onder andere het witwassen van drugsgeld moet voorkomen.

De Europese Commissie heeft een Mededeling uitgebracht waarin zij streeft naar een sterker Europees antwoord op de drugsproblematiek.

Minimumvoorschriften illegale drugshandel

In Kaderbesluit 2004/757/JBZ stelt de EU zowel de Europese definitie van de strafbare feiten van drugshandel als minimumvoorschriften voor sancties voor illegale drugshandel vast.