Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Grensoverschrijdend personenvervoer per trein

Voor grensoverschrijdend personenvervoer per trein zijn volgens zowel de Wet Personenvervoer 2000 als de liberaliseringsrichtlijn voor grensoverschrijdend personenvervoer per spoor (richtlijn 2007/58/EG) geen concessies nodig. Het is echter wel toegestaan.

Twee samenwerkende overheden

Bij grensoverschrijdende concessies voor OV zijn altijd twee samenwerkende overheden (bevoegde autoriteiten conform de PSO-verordening) nodig. Het kan voorkomen dat wordt overwogen grensoverschrijdende concessies te verlenen, maar dat de concessietermijnen nog niet op elkaar afgestemd zijn. Wel is de maximale concessieduur voor heel Europa gelijk. De concessieverlenende overheden zullen in overleg met elkaar tot een afgestemde concessietermijn voor de grensoverschrijdende lijn moeten komen.

Voorbeeld

Ter illustratie: twee treinconcessies van twee verschillende vervoersautoriteiten lopen af respectievelijk in 2017 respectievelijk in 2021. Om vanaf 2021 één gemeenschappelijke concessie af te kunnen geven, kan de bevoegde concessieverlener in de lidstaat met het in 2017 aflopende contract bepalen om met ingang van 2017 voor zijn traject slechts een vier jaar durende concessie te verlenen, die afloopt voorafgaand aan de start van de nieuwe, gezamenlijk, grensoverschrijdende concessie per 2021.

Bron

Brief van de Minister en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over ontheffings- en verlengingsmogelijkheden voor concessies in het openbaar vervoer, 8 december 2009, Kamerstuk 2009-2010, 23645, nr. 328, Tweede Kamer.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Grensoverschrijdend personenvervoer per trein

Meer investeren in grensoverschrijdende spoor- en wegverbindingen

Lokale en regionale bestuurders roepen de EU-instellingen en nationale regeringen op meer te investeren in vervoersverbindingen in grensregio’s. Dit is van belang om de leef- en werkomstandigheden van Europese burgers in die regio’s te verbeteren. Dat is de conclusie van het rapport ‘ontbrekende verbindingen in grensregio’s’ dat de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer op 8 februari 2017 namens het Comité van de Regio’s presenteerde in Brussel.

Lees het volledige bericht

Provincie Limburg en Rijksoverheid investeren in internationale spoorverbinding

De provincie Limburg gaat in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu 58 miljoen euro investeren in de uitbreiding van grensoverschrijdende spoorverbindingen. Deze afspraak is gemaakt tijdens de TEN-T dagen op 20 en 21 juni jl. in Rotterdam. Treinreizen voor Nederlanders, Belgen en Duitsers in het Limburgs grensgebied wordt hierdoor makkelijker.

Lees het volledige bericht

Overeenkomst over integratie Europees spoornetwerk

De Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement zijn het op 19 april 2016 eens geworden over een principeakkoord voor de integratie van het Europees spoornetwerk. Dit akkoord over het zogenoemde 4de Spoorwegpakket betreft voorstellen van de Europese Commissie om de markt van de spoorwegsector open te stellen. Hierdoor kunnen de concurrentie en de dienstverlening worden verbeterd.

Lees het volledige bericht