Noodmaatregelen wet- en regelgeving

PSO-verordening

De ‘Public Service Obligations’-Verordening (PSO-verordening) draagt bij aan de totstandkoming van één Europees vervoersnetwerk. De verordening stelt voorwaarden waaronder decentrale overheden een openbaredienstverplichting aan een uitvoerder op kunnen leggen door een contract af te sluiten of hen steun te geven. Deze voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op staatssteun, aanbesteden en Diensten van Algemeen Economisch Belang.