Regionaal openbaar personenvervoer per trein

Het zijn de gemeenten die het openbaar vervoer per bus, tram en metro aanbesteden. Het zijn de provincies of de plusregio’s (de vier grote steden, Arnhem en Nijmegen, Eindhoven en Helmond en Enschede en Hengelo), die het regionaal openbaar vervoer per trein aanbesteden. Dit is verplicht onder de PSO-verordening, de Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000) en het Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000).

Concessietermijn

Een bevoegde instantie mag een concessie voor openbaar vervoer per trein in principe voor maximaal vijf jaar verlenen. Dit staat in artikel 36 van het Besluit Personenvervoer 2000. Onder voorwaarden zijn langere termijnen ook toegestaan.

Langere termijnen

Wordt de concessie deels verleend voor het verrichten van openbaar vervoer anders dan per trein? Dan bedraagt de duur van de concessie maximaal acht jaar. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden voor een concessietermijn van 10 jaar. Deze kan door de bevoegde instantie verleend worden als dat gerechtvaardigd wordt door het bestaan van commerciële overeenkomsten, specifieke investeringen of bijzondere risico’s. Daarnaast kan bij uitzondering een concessie verleend worden voor maximaal tien jaar als dit wordt gerechtvaardigd door het bestaan van omvangrijke investeringen voor lange termijn.

Onderbouwen

Decentrale overheden moeten zelf goed kunnen onderbouwen waarom ze voor een bepaalde duur van een concessietermijn hebben gekozen op een bepaald vervoerstraject.

Meer informatie

Meer hierover leest u op de pagina concessies openbaar vervoer.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Regionaal openbaar personenvervoer per trein

Provincie Limburg en Rijksoverheid investeren in internationale spoorverbinding

De provincie Limburg gaat in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu 58 miljoen euro investeren in de uitbreiding van grensoverschrijdende spoorverbindingen. Deze afspraak is gemaakt tijdens de TEN-T dagen op 20 en 21 juni jl. in Rotterdam. Treinreizen voor Nederlanders, Belgen en Duitsers in het Limburgs grensgebied wordt hierdoor makkelijker.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Regionaal openbaar personenvervoer per trein

Wet- en regelgeving Regionaal openbaar personenvervoer per trein