Duurzame mobiliteit

Decentrale overheden hebben veel te maken met mobiliteit en daarmee ook met duurzame mobiliteit. Vraagstukken over het plaatsen van fietspaden, het onderhouden van wegen, over het openbaar vervoer hebben betrekking op de mobiliteit. Vooral steden hebben hier veel me te maken. Aangezien de meerderheid van de Europese bevolking in steden leeft of werkt, is mobiliteitsmanagement belangrijk. Deze taak wordt niet alleen aan de (decentrale) overheden overgelaten, ook de EU creëert plannen om de mobiliteit te verbeteren.

Duurzame mobiliteit

Mobiliteitsmanagement is bijvoorbeeld nodig om nieuwe en duurzame reismogelijkheden te creëren en om te zorgen dat van deze mogelijkheden gebruik gemaakt wordt. Decentrale overheden zijn voornamelijk verantwoordelijk voor dit management. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen de voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken.

Europese Commissie

De Europese Commissie heeft verschillende mededelingen en een groenboek gecreëerd op het gebied van mobiliteitsmanagement en duurzame mobiliteit. De Europese Commissie ziet voornamelijk het belang in het managen van mobiliteit in de Europese steden. Onder beleid kan u hier meer over lezen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Duurzame mobiliteit

Europese Mobiliteitsweek 2019: aanmelden kan vanaf nu!

Van 16 t/m 22 september vindt de Europese Mobiliteitsweek plaats. Deze week is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét moment waarop gemeenten in heel Europa (en ver daarbuiten) duurzame mobiliteit op de kaart zetten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt Nederlandse gemeenten uit om deel te nemen aan de Europese Mobiliteitsweek. Lees het volledige bericht

EU bereikt driekwart van haar doelstelling voor 2020 biobrandstoffen

De EU-lidstaten hebben driekwart van de duurzame transport doelen voor 2020 gehaald, maar tussen de landen zijn opvallend grote verschillen. Het gestelde doel van de Europese Unie was om in 2020 10% van alle transport op biobrandstof te laten lopen, wat in de vorm van vloeibare brandstoffen, waterstof of bio methaan kan zijn. Volgens het Europese Bureau voor statistiek ligt het gemiddelde nu op 7,6% in de Europese Unie. Lees het volledige bericht

Europese mobiliteitsweek 2018 ‘Mix and Move’

Van 16 tot 22 september vindt de Europese mobiliteitsweek 2018 plaats. De Europese mobiliteitsweek probeert de volksgezondheid en de levenskwaliteit te verbeteren door schone mobiliteit en duurzaam stedelijk vervoer te bevorderen. Gemeenten en steden kunnen zich nu registreren om acties en activiteiten te organiseren.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert wetgevingspakket voor competitieve, verbonden en schone mobiliteit

Om de mobiliteit- en vervoerssector in Europa te moderniseren, heeft de Europese Commissie een nieuw wetgevingspakket aangenomen, genaamd ‘Europa in beweging’. Met acht wetgevingsvoorstellen wil de Commissie gaan werken aan schone, concurrerende en verbonden mobiliteit binnen de EU. De vervoerssector verschaft aan meer dan elf miljoen mensen in de EU werk en is verantwoordelijk voor een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen. De verwachting van de Commissie is dan ook dat op de lange termijn de maatregelen ook voordelen gaan opleveren buiten de vervoerssector.

Lees het volledige bericht

Is de Europese Unie klaar voor een nieuw tijdperk in wegtransport?

Innovatie is één van de centrale thema’s in het Nederlandse voorzitterschap. Slimme mobiliteit in de vorm van bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en truck platooning sluit hier goed bij aan. Over de vraag of Europa ook al klaar is voor zo’n nieuw tijdperk in wegtransport werd gediscussieerd tijdens de informele transport en milieu Raad van 14 april. De transportministers van 28 lidstaten spraken in Amsterdam voor het eerst op politiek niveau in de EU over geautomatiseerde vervoersmogelijkheden.

Lees het volledige bericht

Noord-Holland geeft elektrisch vervoer impuls

In juni 2011 startte de provincie Noord-Holland met vier projecten op het gebied van elektrisch vervoer door als partner deel te nemen aan het E-mobility project binnen het Europese subsidieprogramma INTERREG. Hiermee wordt subsidie uit Europa benut door 11 regio’s in 7 landen die samenwerken om elektrisch vervoer te stimuleren,

Lees het volledige bericht

Praktijk Duurzame mobiliteit

Mobiliteitsmanagement praktijk

EPOMM

De Europese Commissie heeft het internationale samenwerkingsverband EPOMM (European Platform on Mobility Management) opgezet. Het idee hierachter is om best practices uit te wisselen, trainingen te organiseren en kennisnetwerken te stimuleren.

Stimuleren van mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement staat hoog op de agenda in het verkeersbeleid van het Rijk en van de stedelijke regio’s. Het woon-werkverkeer veroorzaakt de meeste files. Daarom willen veel overheden dat werkgevers werk maken van mobiliteitsmanagement. Volgens de SER hebben zowel overheden, werkgevers als werknemers baat bij mobiliteitsmanagement. Ze vindt dan ook dat al deze partijen verantwoordelijk zijn voor een goede organisatie van het woon-werkverkeer. De Rijksoverheid heeft de ‘systeemverantwoordelijkheid’.

Faciliterende overheid

Regionale overheden spelen een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de betrokken partijen. De overheid hoeft geen trekker te zijn, maar financiert wel vaak het proces. Een regionaal convenant is een goed instrument, maar is geen doel op zich. Voorwaarde voor een goed convenant is een gedeeld probleembesef. Alleen dan is structurele samenwerking mogelijk. Voor de samenwerking richten partijen vaak een programmabureau op.

Het bedrijfsleven wil steeds vaker aan de slag met mobiliteitsmanagement. De uitvoering ligt vaak ook bij het bedrijfsleven. Overheden hebben vooral een ondersteunende rol. Bijvoorbeeld zorgen voor beter openbaar vervoer of het veiliger maken van de fietsroute naar het bedrijventerrein.

In de voorwaardenscheppende sfeer heeft de overheid een actieve rol. De overheid blijft verantwoordelijk voor het verkeerssysteem. Bij nieuwe bedrijventerreinen kan ze voorwaarden stellen aan de manier waarop die bereikbaar zijn.

Bron en meer informatie: Meer over het stimuleren van mobiliteitsmanagement vindt u op de website van de KpVV.

Publicaties Duurzame mobiliteit