Scheepsbouw

Decentrale overheden die scheepsbouw willen steunen, moeten rekening houden met de betreffende staatssteunregels. Voorheen gold de Kaderregeling Scheepsbouw, maar doordat deze enkel verlengd is tot 30 juni 2014 is deze momenteel niet meer van toepassing. De Commissie heeft in de Mededeling betreffende de verlenging aangekondigd dat de regels omtrent Regionale steunmaatregels geïntegreerd zouden worden in de Richtsnoeren regionale steunmaatregelen. Zoals overwogen door de Commissie in deze Mededeling zijn de bepalingen betreffende innovatiesteun in de nieuwe communautaire Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie opgenomen.

1. Regionale ontwikkeling

Volgens de Richtsnoeren Regionale Steunmaatregelen valt regionale steun aan scheepsbouw ook onder deze richtsnoeren. Decentrale overheden hebben de kans om regionale steun te verlenen. De Regionale steunkaart toont welke Nederlandse regio’s in aanmerking komen voor deze Regionale steun. Meer over Regionale Steun vindt u hier.

Regionale staatssteun aan de scheepsbouwsector moet aan de algemene voorwaarden voor het geven van Regionale steun voldoen. Voorbeelden van deze algemene voorwaarden zijn:
– het is een bijdrage aan een duidelijk omschreven doelstelling van gemeenschappelijk belang;
– de steun zorgt voor een wezenlijke verbetering die de markt zelf niet tot stand kan brengen;
– de steun is evenredig: het bedrag moet tot het minimum beperkt blijven

2. Innovatie

De communautaire Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie is herzien op 27 juni 2014. De Kaderregeling inzake O&O&I is van toepassing op alle sectoren die binnen het verdrag vallen. Meer over innovatiesteun kunt u hier lezen.

Melding

Regionale steun moet worden gemeld, tenzij het valt onder één van de vrijstellingen, dan moet een kennisgeving gedaan worden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

Publicaties Scheepsbouw