Wegvervoer

Bij staatssteun aan wegvervoer moeten decentrale overheden rekening houden met de algemene staatssteunregels voor die sector. Dit zijn bijvoorbeeld de AGVV en artikel 93 VWEU. Echter, bij het verlenen van steun aan wegvervoer moet ook gelet worden op een aantal regels (en uitzonderingen) specifiek op weg(vervoer) gericht. Hierbij kan men denken aan de PSO-Verordening of de de-minimisvrijstelling.

Kijk voor meer informatie rechts op deze pagina onder wet- en regelgeving.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Wegvervoer

TEN-T dagen dit jaar op 20 tot en met 22 juni in Rotterdam

Elk jaar ontmoeten professionals uit de Europese transport- en verkeerssector elkaar tijdens de TEN-T dagen. Gezamenlijk bedenken zij oplossingen voor knelpunten in de sector en delen zij voorbeelden en innovaties op het gebied van techniek, regels en financiering. De TEN-T dagen worden altijd gekoppeld aan het EU-voorzitterschap en vinden daarom dit jaar in Nederland plaats.

Lees het volledige bericht

Nieuwe CEF transport calls in najaar 2016 verwacht

De Europese Commissie heeft de werkprogramma’s 2016 voor de Connecting Europe Facility (CEF) transport vastgesteld. Deze werkprogramma’s zijn het uitgangspunt voor nieuwe calls in het najaar van 2016. Naar verwachting zijn drie calls interessant voor Nederlandse belanghebbenden; vrachtvervoersdiensten, reductie van geluidsoverlast op het spoor en synergieprojecten tussen transport en energie.

Lees het volledige bericht

Is de Europese Unie klaar voor een nieuw tijdperk in wegtransport?

Innovatie is één van de centrale thema’s in het Nederlandse voorzitterschap. Slimme mobiliteit in de vorm van bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en truck platooning sluit hier goed bij aan. Over de vraag of Europa ook al klaar is voor zo’n nieuw tijdperk in wegtransport werd gediscussieerd tijdens de informele transport en milieu Raad van 14 april. De transportministers van 28 lidstaten spraken in Amsterdam voor het eerst op politiek niveau in de EU over geautomatiseerde vervoersmogelijkheden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Wegvervoer

Welke aanbestedingsverplichtingen vloeien voort uit de gewijzigde Richtlijn schone wegvoertuigen?

Wij als gemeente begrijpen dat wij bij een aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van wegvoertuigen de Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (richtlijn 2009/33/EG) in acht moeten nemen. Deze richtlijn is in 2019 gewijzigd. Welke verplichtingen voor decentrale overheden vloeien uit de wijziging voort?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Wegvervoer

Wegvervoer wet- en regelgeving

De PSO Verordening en de de-minimisvrijstelling zijn van toepassing op staatssteun aan wegvervoer. Het nieuwe vrijstellingsbesluit DAEB is niet van toepassing op vervoer of vervoersinfrastructuur. De volgende algemene staatssteunregels gelden:

– Art. 93 VWEU, steun coördinatie openbaar vervoer of openbare diensten;
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);
Richtsnoeren milieusteun, met uitzondering van vervoersinfrastructuur;
Richtsnoeren redding- en herstructureringssteun;
Kaderregeling staatssteun O&O&I.

1. PSO Verordening

Bij staatssteun aan openbaar personenvervoer over de weg, moeten decentrale overheden kijken of deze steun onder de PSO Verordening kan vallen. De verordening geldt sinds december 2009 en vervangt Verordening 1191/69 en Verordening 1107/70.

Reikwijdte

De verordening is van toepassing op nationaal en internationaal openbaar personenvervoer per spoor en over de weg.

Voorwaarden

Openbaar personenvervoer zijn personenvervoersdiensten van algemeen economisch belang, die permanent en non-discriminatoir aan het publiek worden aangeboden. De verordening stelt voorwaarden waaronder steun verleend kan worden aan uitvoerders van openbare dienstverplichtingen, zoals openbare vervoersbedrijven. Steun hoofdzakelijk bedoeld voor toerisme of de instandhouding van historisch erfgoed is uitgesloten van de verordening.

Rapportage

Steun onder de PSO Verordening hoeft niet aan de Commissie gemeld of kennisgegeven te worden, maar moet worden gerapporteerd aan de Commissie.

2. De-minimisvrijstelling

Vervoerssteun onder de € 100.000,= valt onder de De-minimisvrijstellingsverordening, normaliter ligt de norm op € 200.000,=. Onder de-minimis leest u aan welke voorwaarden hiervoor moet worden voldaan.

Geen melding, kennisgeving of rapportage

De-minimissteun hoeft niet te worden gemeld, ter kennis gegeven of gerapporteerd te worden bij de Commissie.