Europees recht en beleid

Laatste update: 18 juli 2023

Contact:


De Dienstenrichtlijn heeft als doel het gemakkelijker te maken voor dienstverleners om zich in een andere EU-lidstaat te vestigen of daar diensten aan te bieden. Om dat te bereiken moet belemmerende regelgeving verdwijnen en moeten administratieve lasten en hoge kosten voor dienstverleners worden weggenomen. U kunt onder deze pagina’s lezen waar decentrale overheden rekening mee moeten houden bij het opstellen van vergunningstelsels.

Verandering vergunningsstelsels en eisen

Sinds 2010 mogen alleen eisen en vergunningstelsels worden gehanteerd die gerechtvaardigd kunnen worden op grond van dwingende redenen van algemeen belang en die noodzakelijk en redelijk zijn. Daarnaast moeten procedures en regels eenvoudiger worden. In dit dossier vindt u meer informatie over de voorschriften waaraan vergunningstelsels en eisen moeten voldoen op basis van de Dienstenrichtlijn.