Onderwerpen

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor de gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Europa decentraal heeft als doel de kennis over Europees recht en beleid bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen.

Hier vindt u een overzicht van alle actuele dossiers.


Aanbesteden

Aanbesteden

Decentrale overheden die overheidsopdrachten vergeven, krijgen te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Verder lezen
Stage Europees recht en beleid

Betere regelgeving

Het geheel van Europese wet- en regelgeving wordt vaak gezien als erg omvangrijk en complex. Lidstaten geven dit aan, maar ook de Europese Commissie zelf ziet dit in. In de afgelopen jaren zijn er daarom diverse
Verder lezen
Vlag VK en Eurovlaggen

Brexit

Algemene Vragen Wat moet u weten om de Brexit te begrijpen? Lees onze vragen en antwoorden en u bent op de hoogte van het Brexit-proces. Wat is het standpunt van het Europees Parlement over de Brexit?
Verder lezen
Diensten van algemeen (economisch) belang

Diensten van algemeen (economisch) belang

Een decentrale overheid mag een onderneming belasten met een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).
Verder lezen
Dienstenrichtlijn

Dienstenrichtlijn

Decentrale overheden moeten zorgen dat diensterverleners zich onbelemmerd in Nederland kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten.
Verder lezen
EU-wijzer voor provincies

EU-wijzer voor provincies

De EU-wijzer voor provincies van het IPO en Europa decentraal biedt u een overzicht van voor provincies relevante aspecten die zijn gesignaleerd in het werkprogramma van de Europese Commissie. Voor 2019 zijn dit de dossiers energie en klimaat,
Verder lezen