CPV

Decentrale overheden kunnen via de Common Procurement Vocabulary (CPV) bij aanbestedingen alle mogelijke leveringen, diensten en werken identificeren door middel van cijfercodes. Zo vormen taalverschillen tussen de lidstaten geen hinderpaal of interpretatierisico.

Werking CPV-code

Deze codes dienen decentrale overheden op te geven bij bijvoorbeeld aankondigingen van opdrachten van het betreffende werk, de levering of dienst (art. 23 richtlijn 2014/24). Ook kunnen CPV-codes bruikbaar zijn bij het vaststellen van de aard van de opdracht (werk, levering of dienst). Meer informatie over de werking van CPV is uiteen gezet in onze factsheet over de werking van CPV-codes.

Via de CPV-code zoekmachine vindt u de juiste CPV-codes bij aan te besteden leveringen, diensten en werken.

Verordening

Volgens de CPV Verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen de CPV-classificatiesysteem toe te passen. De CPV is volledig aangepast op het digitale tijdperk en is aangepast op de meest recente ontwikkelingen in technologie en dienstenverkeer.

Soort aanbesteding

Formeel zegt de lijst met codes niets over de vraag of een aanbesteding een werk, levering of dienst is. Wel geeft de systematiek van de CPV een indicatie van het soort aanbesteding. Om vast te stellen om wat voor soort aanbesteding het gaat, moet er worden gekeken naar de definities van leveringen, werken en diensten. De Verordening kan geraadpleegd worden om een levering, dienst of werk in een categorie in te delen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws CPV

Nieuw CPV-factsheet

Volgens de CPV-verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. In dit hernieuwde factsheet wordt inzicht gegeven in de systematiek en werking van dit systeem.

Lees het volledige bericht

Aantal CPV-codes moet worden teruggebracht

Het huidige aantal CPV-codes voor aanbesteden moet worden teruggebracht. Dit staat in een onderzoeksrapport over  het CPV-systeem uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Het rapport, gepubliceerd op 12 februari, bevat nog andere aanbevelingen die van belang kunnen zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen CPV

Hebben we bij de aanbesteding van wegonderhoud te maken met een werk of dienst?

Onze gemeente wil een opdracht voor het onderhoud van wegen aanbesteden. Het gaat om het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Volgens de CPV-woordenlijst zijn er zowel CPV-codes waarbij onderhoud van wegen als een werk wordt aangemerkt (denk aan bijvoorbeeld 45233141-9 Wegenonderhoud en 45233220-7 Wegdekwerkzaamheden voor wegen) als CPV-codes die onderhoud van wegen als een IIA-dienst typeren (bijvoorbeeld 50230000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting).

Bekijk het antwoord

Publicaties CPV

Wet- en regelgeving CPV

CPV

De CPV Verordening

In de CPV Verordening zijn zeven bijlagen opgenomen, wat is bedoeld als een classificatiesysteem voor alle soorten opdrachten voor leveringen, diensten en werken.

Bij de Verordening hoort een transponeringstabel, die een omnummering weergeeft van de codes uit de voormalige CPV-Verordening uit 2003 naar de codes uit 2007 en vice versa. Ook zijn er vier tabellen toegevoegd, die een omschrijving geven van oude CPV-codes uit 2003 en de bestaande CPV-codes uit 2007.