Richtlijn betalingsachterstand

Op weg naar de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU, W. Grooten in Nederlands Juristenblad 20 juli 2012, afl. 27
Memorie van Toelichting, wijzing van boek 6 Burgerlijk Wetboek en andere wetten i.v.m. implementatie Richtlijn 2011/7/EU
Faillissementen voorkomen door bestrijding van betalingsachterstanden, persbericht Europese Commissie, 5 oktober 2012
Commissie bindt strijd aan met betalingsachterstanden, persbericht Europese Commissie, 8 april 2009