Raad van de Europese Unie (EU)

Raad van de Europese Unie (ook wel Raad van Ministers of de Raad van de EU genoemd, maar art. 16 VEU spreekt over de Raad) vertegenwoordigt de lidstaten op ministerieel niveau. De Raad is het forum van nationale ministers van elk Europese lidstaat.

Taken en bevoegdheden Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie voert drie hoofdtaken uit:

  • bevoegdheid om beslissingen te nemen over wetgevingsvoorstellen;
  • coördineert de politieke en economische samenwerking tussen de lidstaten;
  • oefent de begrotingstaak met het Europees Parlement.

Samenstelling Raad van de Europese Unie

De Raad neemt vanuit Raadsvergaderingen besluiten. Vanuit elke EU-lidstaat is er één minister vertegenwoordigd tijdens deze vergaderingen. Afhankelijk van het onderwerp dat op de agenda staat, komt de Raad in verschillende formaties bijeen. De Raad vergadert steeds in een telkens wisselende samenstelling van vakministers. Het voorzitterschap van de Raad van de EU wordt door de lidstaten bekleed en rouleert per half jaar in handen van een van de lidstaten.

Let op

De Raad van de Europese Unie is niet hetzelfde als de Europese Raad of de Raad van Europa.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Raad van de Europese Unie (EU)

Bulgarije voor het eerst voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Op 1 januari 2018 heeft Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Estland. Dit is voor Bulgarije voor het eerst sinds zijn toetreding tot de Europese Unie. De slogan van het Bulgaarse voorzitterschap luidt ‘United we stand strong’. Volgens Bulgarije hebben de afgelopen EU-toppen laten zien dat de Europese droom nog steeds leeft en dat een verenigd Europa het gezamenlijke doel is, ondanks de Brexit en andere uitdagingen.

Lees het volledige bericht

Akkoord EU-instellingen over betere wetgeving

In het besluitvormingsproces bij nieuwe Europese regels moet meer rekening gehouden worden met regionale belangen. Dat is één van de punten uit het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven dat op 15 maart 2016 werd gesloten door de Europese instellingen. Door onder andere meer rekening te houden met regionale belangen, moeten de gevolgen van EU-wetgeving voor decentrale overheden duidelijker worden.
Lees het volledige bericht

Nederland zet zich in voor transparantie EU

Tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie wil Nederland actief bijdragen aan meer transparantie in de besluitvorming van de EU. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken stuurde op 1 maart 2016 een brief om de Tweede Kamer te informeren over de initiatieven die hiertoe worden ondernomen. Meer transparantie kan bijdragen aan een groter draagvlak voor de EU.
Lees het volledige bericht

Programma Nederlands voorzitterschap gepresenteerd

Het nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU is gepubliceerd. Hierin worden de prioriteiten voor het komende half jaar uiteengezet. Tijdens vergaderingen in verschillende commissies van het Europees Parlement zijn onderdelen van dit programma gepresenteerd door de ministers en staatssecretarissen die over deze verschillende beleidsterreinen gaan.
Lees het volledige bericht

Nederlands voorzitterschap, wat betekent het voor u?

Nederland is vanaf 1 januari, voor een periode van zes maanden, voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Hiervoor heeft Nederland een agenda vastgesteld met prioriteiten die voor gemeenten, provincies en waterschappen van groot belang zijn.
Lees het volledige bericht

X