Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Onrendabele topfinanciering

Eén van de EU doelstellingen is om stedelijke en landelijke gebieden te revitaliseren. Herontwikkelingsprojecten moeten economische en sociale cohesie versterken.

Decentrale overheden hebben hiermee te maken, omdat zij steun kunnen krijgen voor projecten gericht op bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid en revitalisering van dorpkernen of achterstandwijken in steden.

Belangrijke aspecten

Bij financiële steun aan herontwikkelingprojecten, is het belangrijk dat er wordt voldaan aan een aantal aspecten.

Algemeen belang

De steun is voor een onrendabele activiteit. Het moet aansluiten op een algemeen belang dat valt onder een Europese doelstelling. Bijvoorbeeld de leefbaarheid in wijken/dorpen.

Minimum noodzakelijke bijdrage

De steun die wordt toegekend, is de minimum noodzakelijke bijdrage die nodig is om het project door te laten gaan. Hierdoor worden overcompensatie en kruissubsidiëring uitgesloten. Te veel betaalde steun moet worden terug betaald.

Proportioneel

Wordt er een onrendabel project aangemeld, dan moeten de kosten vooraf onafhankelijk worden getaxeerd. De kosten moeten een reële afspiegeling zijn van de gebiedsexploitatie. Onrendabele kostenposten moeten in kaart gebracht worden.

Achteraf wordt een ex post taxatie gemaakt van de daadwerkelijk onrendabele top. Is de onrendabele top kleiner dan aanvankelijk vastgesteld, dan moet de compensatie worden terugbetaald.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Onrendabele topfinanciering

Onrendabele topfinanciering

Beschikking N 555/2008 Mill en Sint Hubert
Beschikking C 33/2005 Haaksbergen

EURREST september 2012

Naast bovengenoemde zaken kan ook het EUrrest van september 2012 interessant zijn voor decentrale overheden. Het besluit over staatssteun voor het gebiedsontwikkelingsproject Kanaalzone Apeldoorn geeft een goede kijk op de wijze waarop de Commissie steunmaatregelen voor herontwikkelingsprojecten beoordeelt. Belangrijk punt bij de goedkeuring van onrendabele topfinanciering is dat stedelijke herontwikkeling een publiek belang dient en bijdraagt aan de Europese doelstellingen op het gebied van sociale en economische cohesie.