Vrij verkeer van kapitaal

Decentrale overheden hebben vooral met het vrij verkeer van kapitaal te maken wanneer onderdanen uit andere lidstaten onroerend goed willen kopen, gebruiken of verkopen.

Verbod op belemmeringen

Het verbod op belemmeringen van het vrije kapitaal- en betalingsverkeer is opgenomen in art. 63 VWEU. Decentrale overheden moeten hiermee rekening houden.

Betalingsverkeer

Bij betalingsverkeer gaat het om tegenprestaties in het kader van de andere vrijheden:

– Het overmaken van loon;
– Betaling voor aangeschafte goederen;
– Rentevergoeding;
– Etc.

Kapitaalverkeer

Kapitaalverkeer betreft financiële transacties die geen tegenprestatie vormen, maar op belegging of investering zijn gericht, zoals:

– Deelnemingen in onroerende goederen;
– Verwerving van buitenlandse aandelen;
– Kredietverstrekkingen;
– Borgstelling;
– Etc.

Ook transacties van persoonlijke aard zoals schenkingen, giften en nalatenschappen vallen onder het kapitaalverkeer.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Vrij verkeer van kapitaal

Splitsingswet in overeenstemming met Europees recht

Nederland is op 16 april in het gelijk gesteld door de Advocaat-Generaal (AG) van het Europese Hof. Het ging om een geschil tussen de Nederland en een aantal energiebedrijven over de Splitsingswet. Uit het advies – gericht aan het Europese Hof van Justitie – blijkt dat de verboden uit de Splitsingswet niet in strijd zijn met het Europees recht. Energienetten mogen niet aan commerciële bedrijven worden verkocht. De netwerken zijn nu in handen van provincies en gemeenten.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vrij verkeer van kapitaal

Zijn gemeentelijke voorwaarden voor kopers onroerend goed in strijd met vrij verkeer van kapitaal?

Wij willen als gemeente de voorwaarde stellen dat kopers van onroerend goed over een ‘voldoende band’ met onze gemeente beschikken. We willen dit doen omdat we denken dat op deze manier de minst kapitaalkrachtige bevolking van onze gemeente meer kans heeft aan een woning te komen. Handelen we hiermee in strijd met het vrij verkeer van kapitaal?

Bekijk het antwoord