Onderzoek naar de effecten van handelsovereenkomsten op de landbouwsector

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van toekomstige handelsovereenkomsten op de landbouwsector in de Europese Unie. Uit het onderzoek blijkt dat er veel kansen liggen voor Europese landbouwproducten op de wereldmarkt, maar er worden ook de mogelijke nadelen van de handelsovereenkomsten gevonden. De Commissie vindt het belangrijk om de gevolgen van handelsovereenkomsten te analyseren, omdat bijna 30% van de uitvoer van de EU afhankelijk is van de landbouwsector.

Onderzoek

De EU werkt momenteel aan twaalf handelsverdragen welke zij voor 2025 wil hebben afgerond. Na het akkoord van CETA, en de onzekerheid rondom TTIP, is er in enkele lidstaten van de EU bezorgdheid getoond over de gevolgen van deze verdragen op de Europese landbouwsector. Om deze reden heeft de Commissie en onderzoek geïnitieerd over de gevolgen van de handelsverdragen. Naast de bezorgdheid van de lidstaten gebruikt de Commissie het onderzoek ook om de mogelijkheden voor de Europese landbouwsector op de wereldmarkt in kaart te brengen.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van scenarioanalyses. Dit houdt in dat de Commissie verschillende economische modellen toepast op de handel, met de voordelen van de handelsverdragen in acht genomen. De Commissie benadrukt dat het onderzoek slechts kijkt naar de gevolgen van een wederzijdse opheffing van invoertarieven tussen de EU en betreffende handelspartners. In het onderzoek is geen rekening gehouden met non-tarifaire belemmeringen, zoals technische, sanitaire of douane-eisen. De Commissie benadrukt dat het onderzoek geen voorspelling is, maar slechts een inschatting van de scenario’s.

Uitkomst

Vicevoorzitter Werkgelegenheid en Groei van de Commissie, Jyrki Katainen zei “Al bij al is het beeld voor de uitvoer van hoogwaardige Europese landbouwproducten positief”. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de sectoren zuivel en varkensvlees baat hebben bij handelsverdragen. Sectoren die kwetsbaar bevonden worden in het onderzoek zijn rijst en rundvlees. De Commissie stelt daarom voor dat er voor rijst en rundvlees een beperkte invoer gehanteerd moet worden, om Europese producenten te beschermen.

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Naast de mogelijkheden die het onderzoek in kaart brengt, ziet de Commissie het onderzoek ook als reden om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te versterken. Het GLB is van oorsprong een beleid om boeren van een inkomen en consumenten van voedsel te voorzien. Tegenwoordig is het ook een ontwikkelingsbeleid, en worden uitdagingen met betrekking tot de Europese landbouwsector aangegaan. Via het verder opstellen van de wereldmarkt en de export van hoogwaardige landbouwproducten, heeft de Commissie het doel de Europese landbouwsubsidies verder terug te schroeven.

CETA

De Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada is het meest recente handelsverdrag binnen de EU. In het verdrag is onder andere een hoofdstuk over landbouw opgenomen. Via het verdrag zal ongeveer 92% van de tarifaire handelsbelemmeringen voor landbouwproducten worden opgeheven. In het handelsverdrag worden de eerder genoemde gevoelige sectoren zoals rundvlees en rijst beschermd door de invoer te beperken. Daarnaast

wordt de standaard voor consumentenbescherming niet verlaagd en mogen overheden genetisch gemodificeerd organismen (GMO’s) bijvoorbeeld nog steeds toegang weigeren  op de markt. 

Door:

Pierre Kas en Stijn Bijleveld, Europa decentraal


Bronnen:

Studies on the potential effects of trade agreements on agriculture, Europese Commissie
Commissie stelt studie voor over de effecten van toekomstige handelsovereenkomsten op de landbouwsector, Europese Commissie

Meer informatie:

Veelgestelde vragen, Europese Commissie
Themapagina TTIP, Europa decentraal
Plattelandsontwikkeling , Europa decentraal