Onderzoek naar erkenning van diploma’s in grensregio’s

Solliciteren naar een baan over de grens is vaak lastig omdat diploma’s niet altijd worden erkend in het buitenland. Het project “Vergroten transparantie erkenning van diploma’s voor kansberoepen” gaat deze belemmering aanpakken.

B-solutionsgroep

Begin 2018 heeft de Europese Commissie via het B-solutionsproject een call uitgezet voor pilotprojecten die de belemmeringen die in grensgebieden worden ervaren aanpakken. Het B-solutionsproject is een initiatief van de Europese Commissie en de Association of European Border Regions (AEBR) om concrete acties te verzamelen die gericht zijn op het identificeren en testen van oplossingen voor grensoverschrijdende obstakels van juridische en administratieve aard. Het gaat om obstakels in vijf gebieden: (1) werkgelegenheid, (2) gezondheid, (3) openbaar vervoer, (4) meertaligheid en (5) institutionele samenwerking.

In juni heeft het B-solutionsproject een subsidie toegekend aan de provincie Limburg voor een pilotproject ter vergroting van de transparantie op het gebied van diploma-erkenning voor kansberoepen. Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) gaat hier een onderzoek in starten.

Onderzoek ITEM

In de pilot, die zich over het Nederlandse grensgebied uitstrekt en daarmee Nederland, België, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen omvat, wordt nagegaan hoe erkenning plaatsvindt voor een selectie van kansrijke gereglementeerde beroepen en welke stappen in de praktijk kunnen worden toegepast.

Bij het project zijn ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Euregio’s en partners van Nedersaksen, Noord-Rijn-Westfalen, Vlaanderen en de Benelux betrokken.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

ITEM voert onderzoek uit naar diploma-erkenning in grensregio’s, Universiteit Maastricht
Erkenning van diploma’s: roadmap, Universiteit Maastricht
B-solutionsproject