Onderzoek wijst uit dat pulsvisserij niet schadelijker is dan traditionele boomkorvisserij

11 juni 2018

Pulsvisserij is beter dan de traditionele boomkorvisserij. Die conclusie trekt de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Op verzoek van Nederland heeft dit internationale instituut onderzoek gedaan naar de effecten van de elektrische pulsvisserij.

Pulsvisserij

Pulsvissen is een in Nederland ontwikkelde techniek. In tegenstelling tot de traditionele manier van vissen, waarbij zware kettingen over de zeebodem worden gesleept, maakt pulsvissen gebruik van kleine elektrische schokjes waardoor de vissen opschrikken en omhoog springen rechtstreeks het net in. Het gaat hierbij voornamelijk om het opvissen van platvis, zoals tong, en garnalen.

Totaalverbod

Op 16 januari 2018 stemde het Europees Parlement in met een totaalverbod op de pulsvisserij. In de triloog onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie blijven Nederland en Frankrijk het oneens over de vraag of elektrische pulsvisserij moet worden toegestaan.

Studie ICES

De kans dat vissen gewond raken bij het vangproces is waarschijnlijk lager bij pulsvisserij, staat in het rapport. Platvissen zoals schol en tong lijden niet door de stroomschokjes. Kabeljauw is wel gevoelig, maar volgens ICES is de kabeljauwsterfte nauwelijks tot niet toegenomen door de pulsvisserij.

De onderzoekers van het ICES merken op dat sinds de eerste experimenten met de pulsvisserij, in 2009, de vissterfte in de oceanen is afgenomen en de hoeveelheid voedsel voor platvissen is toegenomen.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vertrouwen dat het onafhankelijk advies van de ICES kan bijdragen aan het afwenden van een totaalverbod op de pulsvisserij. ‘Dit rapport van onafhankelijke wetenschappers levert een waardevolle bijdrage aan de discussie over pulsvisserij’, aldus minister Schouten. ICES toont volgens haar aan dat pulsvisserij een duurzame innovatie is die minder nadelige gevolgen heeft voor het leven in de zee dan de boomkorvisserij.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Advies ICES: Pulsvissen minder slecht dan boomkor, nieuwsbericht Omroep Zeeland
Minister hoopt verbod op pulsvissen tegen te houden, nieuwsbericht Avrotros

Meer informatie:

Totaalverbod op de Nederlandse pulsvisserij, nieuwsbericht Europa decentraal