Online cursus: EU begroting en fondsen voor regio’s en steden – schrijf je nu in!

3 oktober 2016

Hoe werkt de EU-begroting? Hoe kunnen de Europese regio’s en steden optimaal gebruik maken van EU-fondsen? In samenwerking met de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie ontwikkelde het Comité van de Regio’s hierover een online cursus voor lokale en regionale bestuurders en ambtenaren. De cursus start op 31 oktober, zie hier voor meer informatie en inschrijven.

MOOC

De Massive Open Online Course (MOOC) van het Europees Comité van de Regio’s is de eerste in zijn soort die regionale en lokale overheden helpt om inzicht te krijgen in de besluitvorming in de EU, met extra aandacht voor de toegang tot EU-fondsen en begrotingskwesties. De cursus van dit jaar is het resultaat van een samenwerking tussen de Europese Investeringsbank en twee directoraten-generaal van de Europese Commissie (DG Regionaal beleid en Stadsontwikkeling, DG Begroting).

Inhoud cursus

De cursus loopt van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 9 december 2016. De MOOC omvat zes hoofdthema’s en is gericht op de EU-begroting en de wijze waarop de uitgaven worden gedaan. Elk thema blijft gedurende één week online en vraagt om ongeveer twee uur studietijd. De instrumenten, zoals achtergrondinformatie, video’s, live debatten en quizzen, zorgen voor een evenwicht tussen basistheorie over de EU-financiering, EU-procedures en -evaluatie én praktische informatie van beroepsmensen op het gebied van projectontwerp en -uitvoering. Meer dan 50 sprekers – EU-ambtenaren, academici, mensen uit het veld en lokale overheden – leveren een bijdrage aan de cursus.

Certificaat

De cursusinhoud zal online beschikbaar blijven tot en met 31 juli 2017. Indien de deelnemers aan ten minste 80 % van de cursus hebben deelgenomen, kunnen zij een certificaat behalen. Meer dan 1500 deelnemers hebben zich al ingeschreven!

Inschrijven.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies