Online hulp voor aanvraag Europese investeringsgelden

Wat kunnen het nieuwe European Investment Project portal en de European Investment Advisory Hub betekenen voor uw regio of stad? Tijdens de bijeenkomst op 13 januari in het Comité van de Regio’s gaven medewerkers van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank een toelichting over de twee online portalen. Met de portalen willen zij investeringsaanvragen ondersteunen.

Investeringsplan

De Europese Commissie heeft in 2015 het investeringsplan voor Europa gelanceerd. Het investeringsplan moet investeren makkelijker maken, investeringsprojecten meer zichtbaarheid geven en technische ondersteuning bieden, en slimmer gebruik maken van nieuwe en bestaande financieringsbronnen.

De European Investment Project portal en de European Investment Advisory Hub zijn hierin ondersteunend.

European Investment Advisory Hub

Volgens Mark Mawhinney van de Europese Investeringsbank biedt de Hub een steuntje in de rug voor projecten die potentie hebben, maar in huidige vorm (nog) niet gefinancierd kunnen worden. De Hub maakt gebruik van het bestaande expertise van de Europese Investeringsbank, de Commissie en de Management Autoriteiten in de lidstaten.

De European Investment Advisory Hub biedt:

één toegangspunt waar aanvragers om advies en technische ondersteuning kunnen vragen;
een samenwerkingsplatform waar men expertise kan uitwisselen en verspreiden.

European Investment Project portal

“Het portaal is een brug tussen potentiële projectpromotors en investeerders.” Dit zei Florence Revest van de Europese Commissie.

Het European Investment Project portal biedt:

– een projectdatabase waar projectvoorstellen en potentiële investeerders (zowel publiek als private investeerders, of een combinatie van de twee) elkaar kunnen vinden;
– toegang tot een netwerk van adviseurs, investeerders en consultants die kunnen helpen bij het structureren en financieren van projecten.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het indienen van een voorstel via het European Investment Project portal:

– Het project moet een grootte hebben van minimaal €10 miljoen.
– Het project valt binnen één van de zes aangewezen sectoren (o.a. kennis & digitale economie, Energie-unie, transport, sociale infrastructuur).
– Het project start binnen 3 jaar na indiening.
– Een publiek of privaat rechtspersoon in een EU-lidstaat moet de aanvraag indienen (individuen kunnen geen aanvraag doen).
– Het project voldoet aan EU- en nationaal recht.

Lancering

Het platform is nog niet online, maar projecten kunnen al wel via een online formulier worden ingediend. Aan het indienen van een projectvoorstel zitten verwerkingskosten verbonden. De kosten zijn momenteel €100,-, na juni 2016 bedragen de kosten €250,-.

De verwachte lancering van het platform is tijdens het eerste kwartaal van 2016.

Door:

Roxanne Koenis en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Website European Investment Advisory Hub, EIB
Website European Investment Project portal, Europese Commissie