Online Interreg-platform: Good practices database

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. Het doel van Interreg is om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde oplossingen te vinden op het gebied van milieu, onderwijs, gezondheid, onderzoek, transport en duurzame energie. Interreg V (periode 2014-2020) is de vijfde periode van het Interreg programma van Directoraat-Generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO).

Interreg is onderdeel van het EU-cohesiebeleid 2014-2020 dat Europese territoriale samenwerking versterkt. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een budget van 10 miljard euro dat wordt geïnvesteerd in 79 verschillende samenwerkingsprogramma’s. Er zijn drie types samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg: (1) INTERREG A: grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s, (2) INTERREG B: transnationale samenwerkingsprogramma’s en (3) INTERREG C: interregionale samenwerkingsprogramma’s.

Good practices database

Donderdag 13 september 2018 presenteerde Interreg de good practices database. Via dit online platform kan men een groot aantal good practices in de Europese Unie vinden. Deze good practices kunnen worden aangemeld door de projctleiders. Ze worden vervolgens gevalideerd door experts en toegevoegd aan het platform. Op het platform staan ook de contactgegevens van de projectleiders, zodat mensen met dezelfde interesses en belangen met elkaar in contact kunnen komen. Als laatste staat onder de informatie van de projecten de feedback van de experts.

Good policy learning

De database moet good policy learning in de Europese Unie bevorderen. Daarnaast heeft Interreg nog andere manieren om dit te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van  activiteiten om verschillende projecten met elkaar in contact te brengen en van elkaar te leren. Ook verschaft Interreg hulp van experts door middel van een helpdesk.

Door:

Marije de Jong, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Interreg.eu
Interreg Europe
Interreg Good practices database