Online platform voor stimuleren groei en cohesie in grensregio’s

De Europese Commissie heeft het online platform ‘Boosting EU border regions’ geopend om grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio’s te stimuleren. Het platform biedt grensregio’s de gelegenheid om concrete knelpunten en oplossingen aan te dragen, goede voorbeelden uit te wisselen en kennis en ervaringen te delen.

Europese mededeling ‘Groei en cohesie stimuleren in grensregio’s in de EU’

Het online platform is onderdeel van de mededeling ‘Groei en cohesie stimuleren in grensregio’s in de EU’ waarin de Commissie tien concrete maatregelen heeft aangekondigd om de economische potentie van grensregio’s te verbeteren. De Europese Unie heeft 40 interne grensregio’s, die samen 40% van het grondgebied van de EU beslaan en goed zijn voor bijna 30% van de EU-bevolking. Grensregio’s presteren echter over het algemeen economisch minder goed dan andere regio’s in een EU-land.

Daarnaast hebben inwoners van grensregio’s doorgaans minder gemakkelijk toegang tot openbare diensten als ziekenhuizen en universiteiten. De mededeling gaat in op wat er moet worden verbeterd zodat inwoners van grensregio’s beter gebruik kunnen maken van mogelijkheden aan beide zijden van de grens.

Online platform ‘Boosting EU border regions’

Het online platform van de Europese Commissie biedt deskundigen en andere belanghebbenden een forum om concrete kwesties en ervaringen te delen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Het platform bestaat uit tien onderdelen: Pilot projecten, Gezondheid, Meertaligheid, Bewijsmateriaal en data, Informatie voorziening, Werkgelegenheid, e-Overheid, Transport, Institutionele zaken. De Commissie zal twintig van de aangedragen pilot projecten in het platform financieren. Geïnteresseerden voor het platform kunnen zich hier inschrijven.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Online platform ‘Boosting EU border regions’, Europese Commissie
Groei en cohesie stimuleren in grensregio’s van de EU, Europese Commissie
Border Regions – Measures to boost Growth and Jobs, Infographic Europese Commissie