Onzekerheid verlenging Europese vergunning onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

30 oktober 2017Milieubeleid

Er is nog geen overeenstemming bereikt in de EU over een verbod op onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 24 oktober over een niet-bindende resolutie waarin zij pleitten voor een Europees verbod op glyfosaat in 2022. Het Parlement verzette zich hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met nog tien jaar te verlengen, en zet hiermee druk op de stemming van de lidstaten de over verlenging van de licentie.

Gebruik van glyfosaat

De vergunning voor glyfosaat verliep officieel al in 2016. Omdat de EU-lidstaten toen niet tot overeenstemming kwamen over een verlenging, kwam de Commissie met een voorstel voor een korte verlenging van achttien maanden. Dit zou het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) tijd geven om onderzoek te doen naar de stof en de lidstaten tijd geven om tot overeenstemming te laten komen. Het oordeel van ECHA wordt echter van verschillende kanten betwist en ook de Monsanto papers die onlangs in de Verenigde Staten zijn gepubliceerd zorgen voor veel discussie in het publieke en politieke debat. Uit deze papers bleek dat Monsanto studies heeft beïnvloed die kijken naar de veiligheid van glyfosaat.

De licentie voor het gebruik van glyfosaat loopt zonder overeenstemming tussen de lidstaten alsnog op 15 december 2017 af. Waarschijnlijk zal de Commissie in dit geval wederom een noodoplossing voorstellen, zodat de lidstaten extra tijd krijgen tot overeenstemming te komen. Als de licentie voor glyfosaat niet verlengd wordt, treedt er een procedure in werking waarbij lidstaten achttien maanden de tijd krijgen om de voorraden van glyfosaat weg te werken.

Glyfosaat

Glyfosaat is een onkruidbestrijdingsmiddel dat onder de merknaam RoundUp op de markt wordt gebracht door de Amerikaanse producent Monsanto. Het middel is toegelaten in alle 28 EU-lidstaten. Glyfosaat wordt onder andere toegepast op landbouwgronden, op spoorwegen en in tuinen. In de EU zijn gewasbeschermingsmiddelen sinds 1993 aan een dubbele toelatingsprocedure onderworpen. De werkzame stof moet eerst worden goedgekeurd. Het is aan lidstaten zelf om gewasbeschermingsmiddelen toe te laten die een goedgekeurde stof bevatten.

Gevolgen gebruik glyfosaat

Over de vraag of glyfosaat wel of niet schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier zijn wetenschappers verdeeld. Glyfosaat wordt vooral in de agrarische sector veel gebruikt als werkzame stof in de pesticiden. Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vastgesteld dat veilig gebruik van glyfosaat mogelijk is. De stof is echter in een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie als vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens aangemerkt.

Nederlands beleid

Mede door het gebrek aan sluitend wetenschappelijk bewijs, is in het Nederlands beleid voor een middenweg gekozen. Sinds 31 maart 2016 geldt in Nederland voor een groot aantal toepassingen een verbod op het professioneel gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen (waaronder glyfosaat) op verhardingen buiten de landbouw. Per 1 november 2017 zal dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken buiten de landbouw gaan gelden. In de landbouw mag glyfosaat echter nog wel gebruikt worden. Ook particulieren mogen glyfosaat gebruiken voor onkruidbestrijding.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

MEPs demand glyphosate phase-out, with full ban by end 2022, persbericht Europees Parlement

Meer informatie:

Gewasbescherming, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Goedkeuring EU licentie glyfosaat stap dichterbij, nieuwsbericht Europa decentraal
Omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat blijft in gebruik, nieuwsbericht Europa decentraal
Nog geen besluit over glyfosaatvergunning, nieuwsbericht Europa Nu
Glyfosaat – is het nu echt schadelijk? Nieuwsbericht Financieele Dagblad