Oost-Nederland presenteert innovatieprofiel

17 oktober 2016

Tijdens de Europese week van regio’s en steden in Brussel presenteerden de Provincies Gelderland en Overijssel, samen met diverse partners uit de regio, hun innovatieprofiel. Het profiel van de Regio Oost-Nederland kent twee pijlers: slimme en duurzame maakindustrie, en gezondheid. De provincies willen hier hun koppositie versterken en meer profiteren van Europese fondsen. Zij streven daarom binnen deze sectoren naar samenwerkingen met andere Europese regio’s.

Innovatieprofiel

Om te weten waar de regio Oost-Nederland sterk in is, hebben de provincies Overijssel en Gelderland samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven een innovatieprofiel gemaakt. Het profiel laat zien dat zij voorop lopen met innovaties binnen twee sectoren, bestempeld als de twee vlaggenschepen.

  1. slimme en duurzame maakindustrie: innoveren van productieprocessen, het slim, gezond en veilig produceren van voedsel en duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen bij productie;
  2. gezondheid: ontwikkeling en toepassing van technologie in de zorg, maatwerkoplossingen op het gebied van zorg en voeding, en onderzoek naar de relatie tussen het menselijk brein en welzijn.

Samenwerking met Europese regio’s

“In deze twee sectoren doen Gelderland en Overijssel mee met de Europese top,” zo stelde gedeputeerde van provincie Gelderland en HNP-bestuurder Michiel Scheffer tijdens de bijeenkomst. Op de beide thema’s wordt daarom gezocht naar samenwerking met andere Europese regio’s, die dezelfde ambities en kwaliteiten hebben. Frans van Vught, voormalig adviseur innovatie van de Europese Commissie en voormalig Rector Magnificus van de Universiteit Twente, ontwikkelde de strategie en benadrukt vooral het belang van meer focus op gebied van innovatie voor de regio. Van Vught stelt dat het belangrijk is samen te werken met cross-continental regio’s, om vervolgens innovaties en ideeën op te schalen.

Europese fondsen

De EU kent grote investeringsfondsen o.a. op gebied van innovatie. Om optimaal te kunnen profiteren van deze fondsen is het belangrijk dat er grote aanvragen worden ingediend. Een zeer goede manier om de gewenste omvang te bereiken is door samen te werken met andere regio’s, aldus de Oost-Nederlandse partijen. Gedeputeerde van provincie Overijssel en HNP-bestuurder Erik Lievers: “de concurrentie om Europese fondsen is enorm. Dit innovatieprofiel stelt ons in staat ons in Brussel en daarbuiten stevig te profileren op de thema’s waarin we echt onderscheidend zijn. Hiermee komen wij als regio in Brussel op de kaart te staan en vergroten wij de kans op Europese financiering.”

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Persbericht, Regio Oost-Nederland
Innovatieprofiel, Regio Oost-Nederland