Oostenrijk nieuwe voorzitter van Raad van de Europese Unie

2 juli 2018

Eergisteren (1 juli 2018) is Oostenrijk aangetreden als roulerend voorzitter van de Raad van de EU (hierna: de Raad). Het Oostenrijkse voorzitterschap zal zich onder het motto ‘een Europa dat beschermt’ toespitsen op thema’s als Europese veiligheid en economische groei. Oostenrijk neemt het stokje over van Bulgarije en blijft voorzitter tot en met 31 december 2018.

Prioriteiten

Oostenrijk geeft tijdens het voorzitterschap de prioriteit aan het beschermen van de volgende onderwerpen: veiligheid en het tegengaan van illegale immigratie, stabiliteit in regio’s nabij de EU (zoals de Westelijke Balkan en Zuidoost Europa), het promoten van welvaart en concurrentievermogen door digitalisatie.

Voorzitterschap

Elke EU-lidstaat is bij toerbeurt een half jaar voorzitter van de EU. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat vanaf 2009 geldt, werkt elke voorzitter samen met twee andere lidstaten die ervoor of erna voorzitter zijn. Dit wordt ook wel een trojka genoemd. Het doel hiervan is om doelstellingen op lange termijn te kunnen stellen, zodat er meer continuïteit is. De drie lidstaten bepalen samen een gemeenschappelijke agenda en stemmen onderling de prioriteiten af. Oostenrijk vormt tijdens het voorzitterschap een trojka met Estland en Bulgarije.

De voornaamste taak tijdens het EU-voorzitterschap is bemiddelen en het sluiten van compromissen tussen de 28 EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie. De voorzitter is daarnaast ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de agenda van de Raad en leidt op allerlei niveaus de Raadsvergaderingen (maar niet de Europese Raad en de Raad Buitenlandse Zaken).

Nederland als voorzitter

Van januari tot en met juni 2016 bekleedde Nederland voor de twaalfde keer het EU-voorzitterschap. Nederland nam als voorzitter een essentiële rol in bij de sturing van wetgevende en politieke besluitvormingsprocessen. Zij had de vrijheid om eigen prioriteiten te stellen, voornamelijk door het bepalen van de agenda van de Raad van de EU. Op de pagina Nederlands voorzitterschap leest u meer over wat Nederland tijdens het EU-voorzitterschap heeft gedaan.

Door:

Matthijs Binnema en Chris Koedooder, Europa decentraal

Bron:

EU-voorzitterschap: Oostenrijk, website overheid Oostenrijk

Meer informatie:

EU-voorzitterschap, Europa decentraal
Nederlands voorzitterschap, Europa decentraal