Op weg naar emissievrije mobiliteit in de EU: Europees beleid voor de uitrol van een netwerk van oplaad- en tankinfrastructuur

Toenemend gebruik van elektrische auto’s en voertuigen op waterstof vraagt om een goede oplaad- en tankinfrastructuur. De Europese Commissie publiceert een algemeen kader voor de noodzakelijke uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU.