Openbare consultatie voor nieuwe Aanbestedingswet

7 april 2015Aanbesteden

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd dat van vrijdag 3 april 2015 tot en met 5 mei 2015 de openbare consultatie voor de nieuwe Aanbestedingswet plaatsvindt. Deze nieuwe versie van de Aanbestedingswet betreft een wijziging ten opzichte van de huidige Aanbestedingswet 2012.

De wijzigingen voor de nieuwe Aanbestedingswet 2016 zijn noodzakelijk ter implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, die april vorig jaar zijn vastgesteld. Hier vindt u het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU en de ontwerp memorie van toelichting.

Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 dient meer specifiek ter implementatie van de herziende Europese aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten (richtlijn 2014/24/EU), voor speciale sectoropdrachten (richtlijn 2014/25/EU) en de nieuw geïntroduceerde concessierichtlijn (richtlijn 2014/23/EU). De voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel hebben alleen betrekking op die onderdelen van de Aanbestedingswet 2012 die toezien op opdrachten boven de Europese drempelwaarden.

De huidige Aanbestedingswet 2012 bevat al een beperkt regime voor concessies voor openbare werken. Met de introductie van de concessierichtlijn wordt één licht regime voor concessies voor werken en diensten geïntroduceerd voor zowel aanbestedende diensten als speciale-sectorbedrijven. Nederland heeft tot 18 april 2016 om deze richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving.

Meer informatie

Meer informatie vanuit de VNG over de internetconsultatie en een oproep aan gemeenten tot het geven van een reactie op het conceptvoorstel vindt u hier.
Ook de Unie van Waterschappen is voornemens te reageren op het conceptwetsvoorstel. Mocht u hiervoor input willen leveren, dan kunt u contact opnemen met Henkjan van Meer.