Openbare raadpleging betere regelgeving

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de inventarisatie van de aanpak van de Commissie voor betere regelgeving. De raadpleging is geopend tot en met 23 oktober.

Openbare raadpleging

Via deze raadpleging wil de Commissie erachter komen hoe goed de diverse tools voor betere regelgeving in de praktijk functioneren en in hoeverre deze bijdragen tot de verwezenlijking van het doel, d.w.z. betere regelgeving. Met tools worden onder meer evaluaties van bestaande beleidsmaatregelen en -programma’s, effectbeoordelingen en raadplegingen van belanghebbenden bedoeld.

Het accent hierbij ligt op de wijzigingen en/of updates die met het pakket betere regelgeving van mei 2015 zijn doorgevoerd: evaluatie, effectbeoordeling, raadpleging van belanghebbenden, de Raad voor regelgevingstoetsing, het REFIT-platform en het REFIT-programma.

Betere regelgeving

In navolging van het pakket betere regelgeving dat de Commissie in 2015 doorvoerde publiceerde het Huis van de Nederlandse Provincies in samenwerking met Kenniscentrum Europa decentraal de publicatie “Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving”. De publicatie werd vervolgens door Eurocommissaris Frans Timmermans aangehaald als voorbeeld van samenwerking tussen de Europese Commissie en betrokken partijen.

In 2017 werd de Task Force Subsidiariteit en Evenredigheid opgericht om na te gaan hoe de EU-beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast. Op 10 juli presenteerde de Task Force haar eindrapport en aanbevelingen. IPO en VNG hebben gezamenlijk een position paper aangeleverd die is meegenomen in het eindrapport.

Reageren

Alle burgers, organisaties en overheidsinstanties met belangstelling voor of ervaring met de EU-beleidsvorming kunnen aan deze raadpleging deelnemen. Reageren op de openbare raadpleging kan tot en met 23 oktober via deze link.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Openbare raadpleging over de inventarisatie van de aanpak van de Commissie voor betere regelgeving, Europese Commissie