Openbare raadpleging langetermijnstrategie broeikasgasemissies

3 september 2018Betere regelgeving

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs is een wereldwijde overgang nodig naar een wereldeconomie die het klimaat in de tweede helft van de eeuw niet verder zal aantasten. De Europese Commissie komt daarom met een voorstel voor een strategie voor de reductie van broeikasgasemissies en heeft een openbare raadpleging geopend waaraan belanghebbenden kunnen deelnemen.

Reductie broeikasgasemissies

Klimaatverandering is gaande en zonder verdere wereldwijde actie om het te verminderen, zullen de temperaturen binnen deze eeuw ver boven de 2 graden Celsius stijgen in vergelijking met de pre-industriële tijden. Dit zal grote gevolgen hebben voor de economie en samenleving. Om dit te voorkomen, hebben 178 mondiale partners het Klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. Deze partners moeten uiterlijk in 2020 hun langetermijnstrategie voor de energietransitie bekendmaken.

Raadpleging

In 2018 nodigden de Europese Raad en het Europees Parlement de Europese Commissie uit om een voorstel in te dienen voor een strategie voor EU-reducties van de uitstoot van broeikasgassen op lange termijn in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, rekening houdend met de nationale plannen.

De Europese Commissie heeft nu een openbare raadpleging geopend waaraan burgers, NGO’s, overheidsinstanties en alle andere belanghebbenden kunnen deelnemen door middel van het invullen van een vragenlijst. De vragen gaan over onderwerpen waar veel Nederlandse gemeenten zich al mee bezig houden en waar ook aan de sectortafels voor het Klimaatakkoord over is gesproken. Bijvoorbeeld mobiliteit, bebouwde omgeving, maar ook de link tussen energie en sociaal beleid.

U kunt nog tot en met 9 oktober deelnemen aan de openbare raadpleging door de vragenlijst in te vullen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Denk mee over Europese strategie broeikasgasemissie, VNG
Strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reductions, Europese Commissie