Nieuws

Publicatie: 15 oktober 2021

Door:


Stel: het is een zaterdagavond in het jaar 2030 en er komt een melding van geluidsoverlast binnen in uw stad of gemeente. De oorzaak van de overlast is de aanwezigheid van meerdere drones vlakbij elkaar in de lucht. Op een buurtfeest werd namelijk besloten om eten te bestellen bij verschillende restaurants, en dat wordt per drone bezorgd. De Europese Commissie wil zich voorbereiden op dit soort scenario’s door een nieuwe dronestrategie te ontwikkelen. Het doel is om drones in te zetten voor slimme en duurzame mobiliteit, zonder daarbij andere beleidsdomeinen uit het oog te verliezen. Daarom inventariseert de Commissie visies en opinies in een consultatie over een nieuwe dronestrategie.

Het dronebeleid van de toekomst

In 2015 nam de Commissie een eerste strategie aan met betrekking tot drones. Er heerste toen bezorgdheid over de veiligheid van de op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Volgens de EU hadden nieuwe luchtvaartuigen een wettelijk kader nodig. Daarom publiceerde de Commissie op basis van deze strategie: Verordening 2019/945, Verordening 2019/947 en een regelgevingskader voor U-space.

De Commissie wil hier nu om meerdere redenen een tweede dronestrategie aan toevoegen. Ten eerste is de verwachting dat het gebruik van drones in een stroomversnelling komt. De Commissie anticipeert op mogelijke problemen door de huidige regelgeving te herzien. Ten tweede wil de Commissie het wettelijk kader verder uitbreiden naar andere thema’s. Drones die worden ingezet in de mobiliteitssector komen namelijk in aanraking met uitdagingen zoals veiligheid, privacy, milieu en beveiliging, maar ook ruimtelijke ordening. De Commissie is van oordeel dat een herziening van de regelgeving helpt met een maatschappelijk draagvlak ontwikkelen. Tenslotte zal deze herziening in lijn gebeuren met de Green Deal, Slimme en Duurzame Mobiliteitsstrategie en de Digitale strategie.

Decentrale relevantie

In eerste instantie is de Inspectie Leefomgeving en Transport verantwoordelijk voor drones. Toch komen ook decentrale overheden in toenemende mate in aanraking met het beheer van drones. Een voorbeeld hiervan is het optreden van een gemeente of stad tegen overlast of (geluids)hinder, maar ook vanuit oogpunt van privacy, ruimtelijke ordening, mobiliteit en zelfs criminaliteit zijn drones relevant voor gemeentelijk beleid.

Raadpleging

De openbare vragenlijst is terug te vinden op de volgende website. De raadpleging is beschikbaar tot en met 31 december 2021. De Commissie wil de volgende doelgroep bereiken: lokale en regionale overheden, consumentenbeschermingsorganisaties, NGO’s, belanghebbenden uit de sector en burgers.

De verwachting is dat de Commissie eind 2022 een voorstel publiceert op basis van deze consultatie.

Bron

Een “dronestrategie 2.0” voor Europa, Europese Commissie

Meer informatie

Milieu, Kenniscentrum Europa Decentraal

Mobiliteit, Kenniscentrum Europa Decentraal

Drones, Rijksoverheid