Het Brexit-loket voor decentrale overheden is geopend

23 oktober 2017Brexit

Het Brexit-loket voor decentrale overheden is geopend. Bij dit loket kunt u onder andere meer informatie over het uittredingsproces van het VK uit de Europese Unie vinden. Ook wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het onderhandelingstraject. Heeft u als (medewerker van) een decentrale overheid vragen over de Brexit? Of signaleert u knelpunten en/of wilt u uw zorgen uiten over decentrale gevolgen van het uittredingsproces? Ook dan kunt u bij het Brexit-loket terecht.

Initiatiefnemers

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kenniscentrum Europa decentraal hebben het initiatief genomen om een Brexit-loket voor decentrale overheden in te richten bij kenniscentrum Europa decentraal. Het loket beoogt om informatiestromen omtrent de Brexit richting de decentrale overheden te communiceren en te kanaliseren. Zo kunnen signalen zo snel mogelijk bij alle betrokken partijen terecht komen. Het Brexit-loket is bereikbaar via de website van Europa decentraal.

Nieuwsvoorziening en achtergrond informatie

Via het Brexit-loket wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de onderhandelingen tussen het VK en de EU. Ook worden daar de diverse standpunten van de betrokken actoren in kaart gebracht. Daarnaast kunt u er uitgebreide achtergrondinformatie over de structuur en processen van de Brexit vinden.

Helpdesk en Signalering

Via het Brexit-loket kunt u uw vraag omtrent de Brexit stellen. De initiatiefnemers van het loket willen de mogelijke gevolgen van de Brexit voor decentrale overheden in Nederland in kaart brengen. Daarom kunt u uw signaal melden bij het signaleringsloket van Europa decentraal of bij de belangenbehartiging van de koepelorganisaties VNG, IPO of UvW. Het kenniscentrum zal trends uit de Brexit-helpdesk en binnengekomen knelpunten en signalen geanonimiseerd delen met de initiatiefnemers van het Brexit-loket en via het Brexit-loket. Hierdoor kan, wanneer nodig, gelijk actie ondernomen worden.

Bijeenkomsten

De initiatiefnemers van het Brexit-loket zijn voornemens gezamenlijk regionale informatiebijeenkomsten over de Brexit te organiseren. Meer informatie over deze regiobijeenkomsten zal binnenkort bekend worden gemaakt via het Brexit-loket en de communicatiekanalen van de initiatiefnemers van het Brexit-loket.

Door: 

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Brexit-loket, Europa decentraal
Brexit, Europa decentraal