Nieuws

Publicatie: 22 februari 2021

Door: , en


De European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft twee opinies gepubliceerd over de conceptvoorstellen voor de Digital Services Act en de Digital Markets Act. De EDPS verwelkomt beide voorstellen, maar ziet ook verbeterpunten en kansen voor een betere samenwerking tussen de verschillende belanghebbende autoriteiten.

Conceptvoorstellen

De EDPS is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die ervoor zorgt dat de Europese instellingen en organen het recht op privacy en gegevensbescherming in acht nemen wanneer zij persoonsgegevens verwerken en nieuwe beleidslijnen ontwikkelen. Beide conceptvoorstellen vinden hun oorsprong in het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie. De conceptvoorstellen overlappen de volgende rechtsgebieden: databescherming, consumentenbescherming en mededingingsrecht. De wetgevingsvoorstellen dragen bij aan een betere werking van de interne markt voor consumenten, bedrijven en de maatschappij. Kleinere bedrijven krijgen zo de kans om te kunnen groeien op de digitale markt. Dit is van belang voor de decentrale overheden, omdat startups zo beter kunnen concurreren met grotere platforms. Hiermee wordt de lokale economie bevorderd. De EDPS concludeert wel dat voor een succesvolle implementatie alle belanghebbende autoriteiten samen moeten werken.

Digital Services Act

De EDPS geeft in zijn opinie over de Digital Services Act aan dat ze de Commissie steunen bij het bevorderen van een transparante, veilige online omgeving. Het doel van de Digital Services Act is om een veilige digitale ruimte te creëren waarin de grondrechten van alle gebruikers van digitale diensten worden beschermd. De EDPS geeft echter ook enkele verbeterpunten. Ten eerste raden ze aan om extra maatregelen te treffen omtrent content moderation. Content moderation houdt in dat digitale platformen regels hebben over wat er geplaatst mag worden op hun platform. Striktere regels zullen bijdragen aan het verminderen van berichten met een illegale inhoud. Ten tweede zijn er aanvullende regels inzake online targeted advertisement nodig die verder strekken dan enkel transparantie. Online targeted advertisement is een manier van adverteren waarbij advertenties specifiek zijn gericht op de individuele consument door het gebruik van persoonlijke data. De EDPS raadt aan om een geleidelijke afschaffing te overwegen, die leidt tot een verbod op targeted advertisement op basis van doordringende tracking methodes.

Digital Markets Act

De EDPS steunt ook de komst van de Digital Markets Acts. In dit voorstel staat het creëren van een open digitale markt centraal. Het doel van de Digital Markets Act is om een gelijk speelveld in het digitale domein te creëren en persoonlijke data op een eerlijke manier te verwerken. De Commissie wil grote online platforms met een poortwachtersfunctie beter reguleren. De EDPS geeft aan dat het belangrijk is om concurrerend gedrag in digitale markten te koesteren zodat individuen beter kunnen kiezen welke online platform en service ze willen gebruiken. Concurrerend gedrag wordt bevorderd door gebruikers meer controle te geven over hun persoonlijke data.

Bron

Opinie over Digital Services Act, European Data Protection Supervisor
Opinie over Digital Markets Act, European Data Protection Supervisor

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Commissie komt met nieuwe regels voor digitale platforms, Huis van de Nederlandse Provincies
EDPS Opinions on the Digital Services Act and the Digital Markets Act, European Data Protection Supervisor