Nieuws

Publicatie: 22 november 2021

Door:


Wat komt er op een gemeente, provincie of waterschap af wanneer een project met behulp van fondsen uit de EU tot stand komt?

Hebt u ervaring met het aanvragen van Europese fondsen en/of de uitvoering van een project met Europese subsidies? Uw verhaal kan andere decentrale overheden inspireren, stimuleren en helpen beter te presteren. Deel uw indrukken, zowel positief als negatief, met ons en draag bij aan de doorontwikkeling van onze EU-fondsenwijzer.

Wat ging goed bij het aanvragen van de gelden? Waar liepen jullie tegenaan? Hoe hebben jullie je voorbereid? Hoe verliep de uitvoering en afhandeling? Wat zijn tips en aandachtspunten voor anderen die gebruik willen maken van dit fonds? Wij komen graag met u in contact.

Stuur een mail naar info@europadecentraal.nl en vermeld daarin in ieder geval:

  • een omschrijving van het project/de projecten en de partners in het project;
  • uit welk Europees fonds de financiering komt;
  • in welke fase het project zich bevindt (in voorbereiding, in uitvoering of al afgesloten);
  • een indicatie van uw ervaringen.

We nemen dan contact met u op om te bespreken hoe we in onze EU-fondsenwijzer aandacht kunnen besteden aan uw ervaring.

We zien uit naar uw reactie en zijn benieuwd – alvast bedankt!