Nieuws

Publicatie: 24 juni 2019

Door:


Het Europees Comité van de Regio’s biedt een selectie van jonge politici, verkozen op lokaal of regionaal niveau, de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de Europese Week van Regio’s en Steden in Brussel van 7 tot en met 10 oktober 2019.

Europese week van de regio’s en steden

De Europese week van regio’s en steden is een jaarlijks evenement waar regionale en lokale overheden samen met deskundigen best practices uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. Ook wordt het evenement gebruikt om besluitvormers bewust te maken dat de regio’s en steden moeten worden betrokken bij het EU-beleidsvormingsproces. De Europese Week van regio’s en steden wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) van de Europese Commissie. Het brengt jaarlijks ongeveer 6 000 deelnemers samen: leden van het Europees Comité van de Regio’s, leden van het Europees Parlement en nationale, regionale en lokale politici; Europese, nationale, regionale en lokale overheidsfunctionarissen en deskundigen op het gebied van het beheer en de evaluatie van cohesiebeleidsprogramma’s; vertegenwoordigers van particuliere bedrijven, financiële instellingen, Europese en nationale verenigingen en media.

Programma

De jonge gekozen politici die geselecteerd worden, zullen (1) netwerken met andere politici op Europees, nationaal en lokaal niveau die aanwezig zijn op het evenement; (2) informatie ontvangen over EU-programma’s voor steden en regio’s en (3) actief deelnemen aan de discussies die plaatsvinden. Er is een speciaal conceptprogramma ontworpen

Deelnemen?

Om deel te nemen aan het programma van de jonge verkozen politici, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  • Aanvragers moeten een mandaat als gekozen politicus op regionaal of lokaal niveau hebben in een lidstaat van de Europese Unie
  • Ze mogen niet ouder zijn dan 40 jaar vanaf de eerste dag van het evenement (7 oktober 2019)
  • Ze moeten een formulier invullen en hun interesse om deel te nemen vóór 28 juni 2019 registreren.

De selectie vindt plaats in juli 2019.

Bron

Young elected politicians call for interest