Nieuws

Publicatie: 6 mei 2019

Door: en


De Urban Agenda voor de Europese Unie wordt geëvalueerd. Steden die hebben deelgenomen aan één van de partnerschappen van de Urban Agenda kunnen online meedoen aan een consultatie over de uitvoering van de Urban Agenda. Het doel van de evaluatie is om in kaart te brengen hoe de Urban Agenda sinds de start in 2016 heeft gefunctioneerd en wat er in de toekomst aan verbeterd kan worden. De consultatie is geopend tot en met zondag 30 juni.

Wat is de Urban Agenda?

De Urban Agenda voor de Europese Unie werd in 2016 opgericht bij het sluiten van het Pact van Amsterdam. Het doel van dit programma is om de expertise van steden benutten en betrekken bij de vorming van Europees beleid. Tegelijkertijd kan de Urban Agenda een platform bieden waarbij steden in verschillende lidstaten met elkaar in contact kunnen komen en samenwerken op specifieke stedelijke thema’s. Binnen de Urban Agenda zijn er 14 thematische partnerschappen waarbinnen steden samenwerken met lidstaten en de EU.

Behalen doelstellingen

Deze evaluatie richt zich vooral op de implementatie en uitvoering van de Urban Agenda. De Europese Commissie wil graag weten in hoeverre de doelstellingen van de Urban Agenda zijn bereikt, en welke kansen, uitdagingen en tekortkomingen daarbij een rol spelen. Daarnaast moet de consultatie een beeld geven van de factoren die leiden tot het succes of falen van onderdelen van de Urban Agenda. De evaluatie moet resulteren in richtsnoeren en aanbevelingen van de Europese Commissie over hoe de Urban Agenda in de toekomst moet worden vormgegeven.
Alle belanghebbende partijen worden uitgenodigd om te reageren. De consultatie staat open tot en met zondag 30 juni. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-30 minuten.

Bron

Urban Agenda for the EU Assessment Study – Invitation to contribute to the Stakeholder Consultation, Europese Commissie

Meer informatie

Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa Decentraal