Oproep om feedback te geven op herziening van het EU-emissiehandelssysteem

26 maart 2018Betere regelgeving

De Europese Commissie opent de mogelijkheid om feedback te geven op de roadmap ‘Herziening van de regels voor kosteloze toewijzing in het EU-emissiehandelssysteem’.

Roadmap

Roadmaps zijn bedoeld om burgers en belanghebbenden te informeren over het werk van de Commissie zodat zij feedback kunnen geven en effectief kunnen deelnemen aan toekomstige consultatie mogelijkheden. Burgers en belanghebbenden worden met name uitgenodigd om hun mening te geven en relevante informatie die zij hebben te delen zodat de Commissie problemen en mogelijke oplossingen goed in beeld krijgt.

EU-ETS

Het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) is een belangrijk onderdeel van het Europese klimaatbeleid om de EU-doelstellingen op het gebied van het kosteneffectief verminderen van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken. Gedurende de jaren is de EU-ETS richtlijn meermaals herzien. Hoewel deze herziene EU-ETS-richtlijn de belangrijkste criteria bepaalt voor het vaststellen van de toewijzingsregels voor gratis CO2-emissierechten en de regels voor het aanpassen van gratis toewijzing aan productiewijzigingen, is er behoefte aan meer gedetailleerde implementatie vereisten. Deze vereisten omvatten de toevoeging of verwijdering van definities, mogelijke wijzigingen in de monitoringsregels met betrekking op de door de lidstaten verzamelde gegevens en de gegevens op productieniveau en de bepaling van historische activiteitenniveaus.

Voorstel Europese Commissie

De Commissie streeft ernaar om twee besluiten toe te voegen aan de EU-ETS richtlijn, die zijn gericht op het specificeren van meer gedetailleerde implementatievereisten voor de gratis toewijzing en aanpassingen van emissierechten om koolstoflekkage te voorkomen.

Consultatie

De roadmap bevat meerdere mogelijkheden tot consultatie:

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Revising the rules for free allocation in the EU Emissions Trading System, Europese Commissie
Roadmap ‘Herziening van de regels voor kosteloze toewijzing in het EU-emissiehandelssysteem’, Europese Commissie