Oproep projecten Erasmus+ 2019 geopend

12 november 2018

De Europese Commissie heeft de oproep voor het indienen van voorstellen voor Erasmus+ 2019 geopend op 24 oktober. De Commissie verwacht in 2019 een budget van 3 miljard beschikbaar te stellen. In mei 2018 stelde de Commissie al voor het Erasmusbudget voor de volgende langetermijnbegroting te verhogen tot 30 miljard.

Erasmus+ programma

Het Erasmusprogramma stelt miljoenen jonge Europeanen in staat te studeren of een opleiding te volgen in het buitenland, waarbij zij hun ervaring en kennis van Europa verbreden en hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Met een verhoging van het budget zal dit programma nog beter belangrijke politieke doelstellingen kunnen ondersteunen, zoals de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025 en een Europese identiteit bevorderen door middel van het jeugd-, onderwijs- en cultuurbeleid.

Oproep projecten 2019

Elke openbare of particuliere organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, kan financiële steun aanvragen in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen 2019 voor Erasmus+. Ook groepen jongeren die actief zijn op het gebied van jeugdwerk maar geen jongerenorganisatie vormen, kunnen financiële steun aanvragen.

Samen met de oproep tot het indienen van voorstellen publiceerde de Commissie ook de programmagids van Erasmus+. De programmagids bevat nadere informatie over alle mogelijkheden voor onder meer studenten, personeelsleden, stagiairs en leerkrachten in het kader van Erasmus+ in 2019.

Europese universiteiten

In het kader van de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025 zal de Commissie vanuit de oproep tot het indienen van voorstellen voor 2019 een proefprogramma opstarten waarbij zes allianties van Europese universiteiten – elk bestaande uit ten minste drie instellingen voor hoger onderwijs uit drie landen – steun krijgen om een sterkere Europese identiteit te promoten, topkwaliteit te bevorderen en het hoger onderwijs in Europa concurrerender te maken. Voor allianties die tussen 1 september en 1 december 2019 van start gaan, moet de subsidieaanvraag uiterlijk 28 februari 2019 bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur worden ingediend.

Een tweede oproep zou volgend jaar moeten volgen en het is de bedoeling het initiatief volledig operationeel te maken in het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU vanaf 2021. Doel is uiterlijk 2024 een twintigtal Europese universiteiten op te richten.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Erasmus+: een verwacht budget van 3 miljard euro om in jonge Europeanen te investeren en Europese universiteiten in 2019 te helpen oprichten, persbericht Europese Commissie
Oproep tot het indienen van voorstellen 2019 Erasmus+, Europese Commissie
Erasmus+
EU-begroting: Commissie stelt voor financiering Erasmus-programma te verdubbelen, persbericht Europese Commissie