Oproep tot versterking interne markt in aanloop naar vergadering Europese Raad

20 juni 2016Vrij verkeer

Er zijn harde afspraken nodig over de interne markt. Dit stellen Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Mark Rutte, voorzitter van de Europese Raad tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU. Volgens hen moet er een concreet tijdschema komen om de plannen en voorstellen voor versterking van de interne markt te toetsen. Het voltooien van de interne markt biedt namelijk enorme kansen op het gebied van omzet en werkgelegenheid.

Conferentie Amsterdam

Op 13 juni 2016 kwamen stakeholders uit het Europese bedrijfsleven bij elkaar voor de conferentie ‘Working together to strengthen the Single Market for EU Businesses and consumers’ in het Europagebouw in Amsterdam. Premier Rutte, minister Kamp van Economische Zaken en Eurocommissaris Bieńkowska, verantwoordelijk voor de interne markt, waren hier ook aanwezig.

Het doel van de conferentie was om impulsen te genereren op het gebied van de interne markt op het hoogste niveau van politiek en bedrijfsleven. Onder andere de Interne Markt Strategie van de Commissie werd besproken. Ook werd het Joint Initiative on Standardisation (JIS) ondertekend, dat voorziet in betere Europese standaardnormen voor producten en diensten.

De interne markt

De interne markt is één van de pijlers van de Europese Unie (EU). Door de interne markt is vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal mogelijk. Niet alleen zijn barrières weggehaald, maar ook worden normen gestandaardiseerd om zo het vrij verkeer te vergemakkelijken. De interne markt is echter nog niet af. Volgens artikel 26 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) stelt de EU maatregelen vast om de interne markt tot stand te brengen en te laten functioneren.

Vooral op het gebied van de digitale economie en de deeleconomie is er veel winst te behalen.

Belemmeringen

Het Europees Parlement heeft al eerder een rapport gepubliceerd over ‘The Cost of Non-Europe in the Single Market,’ waarin zij de kosten van het feit dat de interne markt niet af is, heeft uitgedrukt in cijfers. Volgens dit rapport kan vervolmaking van de interne markt de Europese economie meer dan een biljoen euro opleveren en daarmee miljoenen banen.

De huidige interne markt kent nog veel belemmeringen in het vrij verkeer in de EU. Zo worden niet alle documenten overal erkend en is het soms lastig om een bedrijf te starten in het buitenland.

Uiterlijk eind 2018

De deelnemers van de conferentie in Amsterdam spraken zich uit voor versterking van de interne markt. Ook Jean-Claude Juncker en Mark Rutte willen dat regeringsleiders hardere afspraken maken met betrekking tot het realiseren van de interne markt. Volgens hen moet uiterlijk eind 2018 overeenstemming worden bereikt over alle plannen en voorstellen die er nu zijn. Daarnaast vragen zij de leden van de Europese Raad om elk jaar in juni de stand van zaken met betrekking tot de interne markt op te maken en toe te zien op de voortgang. Eind juni 2016 zal er weer een vergadering zijn van de Europese Raad. De interne markt zal dan besproken worden in het kader van het agendapunt banen, groei en investeringen.

Door:

Petra Werkman en Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europa Nu
Krantenbericht FD
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Persbericht Europese Commissie
Interne markt Europa decentraal
Vrij verkeer Europa decentraal
Nieuwsbericht ‘Routekaart Europese Commissie om de interne markt een boost te geven,’ Europa decentraal