Nieuws

Publicatie: 30 maart 2020

Door:


Het European Social Catalyst Fund (ESCF) is een initiatief ontworpen als een stimulans om Europa’s meest urgente sociale uitdagingen aan te pakken. Het doel van het ESCF is het samenbrengen van publieke en particuliere middelen om de sociale dienstverlening te verbeteren. De aanvragen moeten voldoen aan bepaalde criteria.

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidies is het ondersteunen van de ontwikkeling van concrete en gedetailleerde implementatieplannen om sociale uitdagingen te verminderen of te overwinnen.
De aanvragen moeten betrekking hebben op sociale uitdagingen binnen ten minste een van de vermelde aandachtsgebieden die aansluiten bij de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en bij de drie hoofdcategorieën van de Europese pijler van sociale rechten. Dat zijn:

  1. Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
  2. Billijke arbeidsvoorwaarden
  3. Sociale bescherming en inclusie

Deze gebieden omvatten met name armoede en marginalisering, dakloosheid en handicaps. De oproep en het criteria-formulier vindt u hier.

Oproep

Innovaties worden geïdentificeerd door middel van een Europese oproep en alle in aanmerking komende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van criteria. De voorkeur gaat uit naar innovaties die het sterkste bewijs van succes hebben en die de meest significante schaal willen bereiken. Elke geselecteerde aanvraag ontvangt een planningssubsidie ​​van maximaal € 100.000, samen met ondersteuning bij capaciteitsopbouw. Er wordt minimaal € 600.000 toegewezen om minimaal zes plannen te ondersteunen.
De oproep loopt momenteel en de deadline voor het indienen van aanvragen is 15 april 2020.