EUROPA DECENTRAAL

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Het doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen. De doelgroep (decentrale overheden) kan kosteloos gebruik maken van de diensten van het kenniscentrum. Europa decentraal is in 2002 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Deze genoemde partijen subsidiëren het kenniscentrum sinds 2007 structureel.

Lees meer over onze Raad van Toezicht of de Praktijkraad. Bekijk hier onze jaarverslagen. Op deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wat biedt Europa decentraal?

Europa decentraal: Europese regels in duidelijke taal. Dat is de slogan van ons kenniscentrum. Het is onze kerntaak (decentrale) overheden te informeren en adviseren over Europees recht en beleid, en deze soms complexe materie begrijpelijk te maken. Dit gebeurt onder meer door middel van de website, publicaties en bijeenkomsten. Ook kunnen alle medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen gratis informatie en advies inwinnen over Europese aangelegenheden en de uitwerking daarvan in de decentrale praktijk bij Europa decentraal, evenals de medewerkers van VNG, IPO, UvW en departementen. Niet werkzaam voor een (decentrale) overheid? Dan vindt u meer informatie op onze pagina over Europese instanties voor burgers en bedrijven.

Onze medewerkers

Europa decentraal bestaat uit een team van vaste medewerkers dat regelmatig wordt aangevuld met tijdelijke professionele krachten en stagiairs.

Overige medewerkers
  • Brent Bos, projectmedewerker |
  • Carla Zandhuis, directie assistent | 070 – 338 1090
  • Hannah Koole, projectmedewerker |
  • Laura Weemering, projectmedewerker |
  • Lisa Scheffers, projectmedewerker | 06-18579258