Praktijkraad

De Praktijkraad van Europa decentraal bestaat uit personen uit gemeenten, provincies en waterschappen. Zij wisselen met elkaar en de medewerkers van Europa decentraal informatie, publicaties en praktijkervaringen uit. In hun dagelijks werk hebben zij meer dan gemiddeld met Europese wet- en regelgeving te maken en zijn doordrongen van het belang daarvan. De Praktijkraad is een informele en praktische netwerkclub.

Meerwaarde

Europa decentraal hecht zeer veel waarde aan de signalerende functie van de raad. Zo wordt het kenniscentrum goed gewaar wat er bij de decentrale overheden speelt en wat de invloed van bestaande en komende Europese regelgeving is. Hierdoor kan het kenniscentrum zijn plannen, producten en diensten beter afstemmen op de wensen van de doelgroep.

Leden praktijkraad

 • Ingeborg Leermakers, Waterschap De Dommel
 • Eline de Graaff, OpZuid en CrossRoads 2 Stimulus
 • Bas ten Haaf, Waternet
 • Paul Hogenhuis, provincie Noord-Brabant
 • Peter Janssen, provincie Utrecht
 • Sanne van Kamp, gemeente Haarlem
 • Marjolein de Kerf, Zeeland Seaports
 • Priscilla Langerak, Servicepunt71
 • Astrid Hoogeveen, gemeente Zoetermeer
 • Douwe Sibma, gemeente Súdwest-Fryslân
 • Mariëlle van Meijl, Bizob
 • Eline van Vuurden, Waterschap Aa en Maas
 • Greetje Veninga, provincie Groningen
 • Ytsje van der Wal, provincie Fryslân
 • Caroline van der Werff, gemeente Hilversum