Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft  de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het beleid van het bestuur van kenniscentrum Europa decentraal en de algemene gang van zaken binnen het kenniscentrum. Waar nodig adviseert zij het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen:

  • Rob van de Beeten, voorzitter
  • Rob Jonkman, lid namens VNG (portefeuille financiën)
  • Tjisse Stelpstra, lid namens IPO (portefeuille organisatie)
  • Hein Pieper, lid namens UvW (portefeuille bestuurlijk-juridisch), tevens vice-voorzitter