Overal in Europa basisbreedband

24 oktober 2013Informatiemaatschappij

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes toonde zich op donderdag 17 oktober verheugd over het feit dat vanaf nu elke Europeaan in de EU kan beschikken over basisbreedband. Dit kan dankzij het feit dat satellietbreedband, internetverbinding via satelliet, vanaf nu in alle 28 lidstaten beschikbaar is. Elke Europeaan kan een satellietabonnement nemen, ook de drie miljoen mensen die tot nu toe geen toegang tot vaste of mobiele breedbandnetwerken hadden.

Met deze mijlpaal zijn de voornaamste doelen van de Digitale agenda voor Europa bereikt.

“Mijn motto is digitale mogelijkheden voor elke Europeaan en dat punt hebben wij nu daadwerkelijk bereikt. De netwerken moeten nog worden verbeterd en iedereen moet vergelijkbare mogelijkheden krijgen, maar het belangrijkste is dat die mogelijkheden er zijn. Dankzij de extra dekking door satellietbreedband hebben wij nu breedband voor iedereen, en dat was ons doel voor 2013. Dat is een geweldig resultaat voor de Europese burgers.” aldus Neelie Kroes.

Satellietbreedband

Eind 2012 had 99,4% van de huishoudens in de EU en 96,1% van de huishoudens in landelijke gebieden toegang tot vast of mobiel breedband. Onder de resterende 0,6%, rond de drie miljoen burgers, waren gezinnen en bedrijven in geïsoleerde of landelijke gebieden waar het uitrollen van vaste of mobiele breedband moeilijk en duur is.

Veel Europeanen beseffen niet dat satellietbreedband tot de mogelijkheden behoort. Daarom heeft Neelie Kroes het startschot gegeven voor de site broadbandforall.eu, een dienst die de ESOA (European Satellite Operators Association) heeft ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de burgers leren wat satellietbreedband te bieden heeft.

Hogere breedbandsnelheden

Kroes benadrukte dat basisbreedband nog niet voldoende is en dat hogere breedbandsnelheden essentieel zijn om tot een werkelijk connectief continent te komen: “Europa heeft razendsnelle connectiviteit nodig. Alle bedrijven en burgers moeten daarvan kunnen profiteren. Iedereen heeft nu toegang tot basisbreedband. Wij moeten nu dus de volgende stap zetten en ons richten op investeringen in nieuwe, snelle netwerken. Toegang tot betrouwbare en betaalbare hogere breedbandsnelheden van 30 tot 50 Mbps is essentieel voor de economische ontwikkeling in Europa en voor de volgende generatie digitale producten en diensten, zoals internettelevisie, e-gezondheid, cloud computing en “connected” auto’s.”

Regio’s

De Europese Commissie heeft ook twee initiatieven gefinancierd om de uitrol van satellietbreedband in de regio’s van Europa te ondersteunen. Hieraan nemen 43 partners uit 16 lidstaten deel. Bij de projecten SABER en BRESAT worden nationale en regionale autoriteiten samengebracht met vooraanstaande vertegenwoordigers uit de satellietsector. Het doel daarvan is bewustmaking, het delen van beste praktijken wat betreft het gebruik van financiële middelen, het analyseren van belemmeringen en het aanbieden van oplossingen.

Volgende breedbanddoelen

Voor de nieuwste digitale diensten, zoals internettelevisie, cloud computing en e-gezondheid, zijn snelle en doeltreffende breedbandaansluitingen onmisbaar. Deze aansluitingen worden steeds belangrijker voor de economie. Doelstelling van de Digital agenda voor Europa (DAE) zijn om elke Europeaan digitale mogelijkheden te geven en het concurrentievermogen van Europa in de eenentwintigste eeuw te waarborgen.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘100% basic broadband coverage achieved across Europe – EU target achieved ahead of schedule. Next stop is fast broadband for all’, 17-10-2013

Meer informatie:

Broadband for all
Casestudy’s over geslaagde toepassing van satellietbreedband in landelijke gebieden
Breedband, bevorderen van de werkgelegenheid en de groei
Neelie Kroes
Neelie Kroes op Twitter