Overeenkomst gesloten omtrent Duitse snelwegentol

12 december 2016

De Duitse Bondsminister Alexander Dobrindt van Verkeer en EU-commissaris Violeta Bulc van Vervoer zijn samen tot een overeenkomst gekomen betreffende tol voor personenauto’s in Duitsland. In de overeenkomst zijn de oorspronkelijke voorstellen aangepast, zodat deze in lijn zijn met de Europese wetgeving.

Snelwegentol

In juni 2015 heeft de Europese Commissie een formele inbreukprocedure tegen Duitsland geopend. Reden hiervoor was de geplande invoering van een tolheffing voor personenwagens op de Duitse snelwegen. De tol zou afhankelijk zijn van de grootte van de auto en de belasting van het milieu. Dit houdt in dat hoe vervuilender de auto is, hoe meer tol er betaald moet worden. De auto’s zouden in drie categorieën van tol ingedeeld worden.

Commotie

Volgens vele automobilisten was de tol niet discriminerend voor buitenlandse automobilisten. Inwoners van Duitsland zouden gecompenseerd worden via het Duitse wegenbelastingsysteem, terwijl ‘buitenlandse’ automobilisten niet gecompenseerd worden, en dus meer betalen.  Dit was in strijd met Europese regelgeving. Hoewel tolheffing niet verboden is ingevolge de Europese regelgeving, is het maken van onderscheid op basis van nationaliteit dat wel.

Overeenkomst

De gesloten overeenkomst houdt in dat Duitsland de tol mag heffen, onder bepaalde aanpassingen van het oorspronkelijke initiatief. Zo zal er een voordeliger tarief zijn voor buitenlandse bezoekers aan het Duitse wegennet dan in het oorspronkelijke plan. Ook wordt de compensatie die Duitse automobilisten genieten, herzien. De categorieën waar auto’s in geplaatst werden op basis van milieuvriendelijkheid worden aangepast van drie naar vijf. Op deze manier kan de tol beter worden verdeeld op basis van milieucriteria. Automobilisten met milieuvriendelijke auto’s betalen op deze manier minder dan dat ze volgens het oorspronkelijke voorstel zouden doen.

Grensregio’s

Vooral in de Nederlandse grensregio’s had de tolheffing veel weerslag. Er worden zorgen geuit over de gevolgen die de tolheffing in Duitsland heeft op de handel van bedrijven die exporteren over de Duitse grens. 

Milieu

Volgens de Commissie draagt het heffen van tol gebaseerd op milieuvriendelijke mobiliteit bij aan de overgang naar een koolstofarme infrastructuur. Door extra categorieën te implementeren in de overeenkomst hoopt de Commissie de overstap naar duurzaam rijden te stimuleren. Met de tolheffing wordt het principe  “de vervuiler betaalt” in de praktijk gebracht.

Elektronische tolheffing

In 2012 heeft de Commissie een voorstel gedaan om een ‘European Electronic Toll Service’ te realiseren. Dit zou moeten zorgen voor een transparante en consistente tolheffing in de Europese Unie. Dit idee is toentertijd in de ijskast gezet. Door de commotie rond de Duitse snelwegentol is het idee weer in opspraak gekomen.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Tolheffing Duitse snelwegen, Europa-Nu
Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

EETS, Europa decentraal