Parlement en Raad zijn het eens met Commissie: minder emissierechten na 2021

13 november 2017Klimaat

In Brussel is na ruim twee jaar onderhandelen overeenstemming bereikt over de hervorming van de emissiehandel in de EU. De hervorming moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Sinds 2005 bestaat het Europese Emissions Trading System (EU ETS). Tot nu toe bestaat er een overschot aan emissierechten. Het EU-emissiehandelssysteem is ingevoerd om klimaatverandering tegen te gaan. Het is het grootste broeikasgasemissiehandelssysteem ter wereld.

Herziening richtlijn EU ETS

In 2015 heeft de Commissie een voorstel gedaan om de richtlijn EU ETS (richtlijn 2003/87/EG) voor de periode 2021-2030 aan te passen. Met het voorstel beoogt de Commissie de uitstoot van broeikasgassen met 40% te verminderen in 2030. Begin november 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad met de (ingrijpende) herziening ingestemd.

Wat is het EU ETS?

Het EU Emmissions Trading System (EU ETS) is het Europese handelssysteem om broeikasgassen, waaronder CO2, uit te mogen stoten. Emissierechten geven EU-lidstaten en bedrijven het recht om een bepaalde hoeveelheid aan broeikasgassen uit te stoten. Bedrijven en lidstaten kunnen emissierechten van elkaar kopen. Door te handelen in deze rechten, gaat de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Emissiehandel vormt de hoeksteen van het Europees klimaatbeleid.

Probleem: overschot aan emissierechten

Tot nu toe bestaat er een overschot aan emissierechten. Hierdoor is de prijs van de emissierechten laag en worden bedrijven onvoldoende gestimuleerd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De herziening moet het aantal emissierechten terugdringen. De prijs om broeikasgassen uit te mogen stoten, gaat zo omhoog.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De Raad en het Parlement hebben onder andere hun akkoord gegeven voor de volgende verbeteringen:

  • Het aantal emissierechten wordt na 2021 elk jaar verminderd met 2,2%. Emissierechten worden daardoor duurder. Een deel van de rechten wordt weggezet in een stabiliteitsreserve.
  • De beoordeling voor het toekennen van gratis emissierechten aan bedrijven die risico lopen op koolstoflekkage, wordt strenger.
  • Een op te richten Innovatiefonds zal geld beschikbaar stellen voor het ontwikkelen van schone energie.

Vervolg

Nu de onderhandelingen ten einde zijn, moeten de Raad en het Europees Parlement definitief instemmen met het akkoord. Naar verwachting gebeurt dit de komende maanden. Hierna wordt de hernieuwde richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad. Twintig dagen later zal de richtlijn in werking treden.

Bron:

EU Emissions Trading System: landmark agreement between Parliament and Council delivers on EU’s commitment to turn Paris Agreement into reality, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Emissiehandel, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
EU toch hard aan de slag met klimaatakkoord Parijs, nieuwsbericht Europa decentraal