Parlement verwerpt bezuinigingen op rechtstreekse betalingen landbouwers

17 juni 2013Staatssteun

De beslissing om in 2014 in de rechtstreekse betalingen aan landbouwers te snijden kan alleen doorgang vinden nadat de onderhandelingen tussen het Europees Parlement (EP) en de Raad over de Europese begroting 2014-2020 met succes zijn afgerond. Dat zeiden Europarlementariërs op woensdag 12 juni in een stemming over de financiële regelgeving. Indien deze onderhandelingen mislukken zijn bezuinigingen niet gegarandeerd.

Op basis van de huidige EU-wetgeving, stelt de Commissie verlagingen van de directe betalingen aan landbouwers voor in 2014. Verlaging van de rechtstreekse betalingen gaat niet gelden voor landbouwers die minder dan 5000 euro aan steun ontvangen. Boeren uit de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden zijn eveneens vrijgesteld van bezuiniging.

MFK

Het Parlement is echter van mening dat een dergelijke verlaging van de rechtstreekse betalingen voor 2014 slechts kan worden goedgekeurd wanneer de onderhandelingen over de toekomstige begroting van de Europese Unie op lange termijn, het zogenaamde meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020, met succes zijn afgerond. Alleen dan zal volgens het Parlement het duidelijk zijn wat het maximum voor rechtstreekse betalingen in 2014 zal zijn.

“Voor de periode 2014-2020 zullen we waarschijnlijk eindigen met een landbouw budget dat veel lager is dan het budget dat we nu hebben. Maar we kunnen niet voorbijgaan aan het Verdrag van Lissabon en akkoord gaan met bezuinigingen op basis van het voorstel van de staatshoofden en regeringen dat tijdens de top in februari genomen is. De onderhandelingen over het MFK zijn nog gaande en we moeten wachten op de resultaten voordat het definitieve besluit over bezuinigingen kan worden genomen”, zei rapporteur Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).

EP en Raad beslissen over mogelijke bezuinigingen

Het Parlement bracht de tekst in lijn met het MFK voorstel dat de Commissie in 2012 indiende. Hierin wordt voorgesteld dat de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in 2014 moeten worden verlaagd met 0,748005% en niet met 4,981759%, zoals nu door de Commissie is voorgesteld.

Indien de onderhandelingen rondom het MFK mislukken, zal de lineaire verlaging van de rechtstreekse betalingen niet noodzakelijk zijn als het totale bedrag moet worden gebaseerd op de begroting van 2013, zegt het Parlement.

Geen bezuinigingen voor betalingen van minder dan 5.000 euro

Het Parlement steunt de aanbeveling van de commissie Landbouw om de rechtstreekse betalingen onder de 5000 euro vrij te stellen van het aanpassingsmechanisme. “Deze positieve discriminatie van kleine boeren is volledig gerechtvaardigd. Ongeveer 80% van de landbouwers kan worden gespaard voor de mogelijke bezuinigingen en daarmee profiteren van de beslissing van vandaag”, zegt Santos. Het aandeel van de rechtstreekse betalingen voor deze boeren vertegenwoordigt slechts 15% van de totale landbouw begroting.

Volgende stappen

Om deze verordening in werking te laten treden moet deze naast de goedkeuring van het Parlement ook door de Raad worden goedgekeurd.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

EuroparlPress Agri, ‘Parliament rejects farm subsidy cuts for 2014 before the deal on MFF is done’, 12-6-2013

Meer informatie:

Europarlementariër Luis Manuel Capoulas Santos
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
Verordening: Aangenomen tekst
Video-opname van het debat