Parlement wil verbod op teruggooien van vis

22 april 2013Milieu

Het teruggooien van vis die is gevangen op het Skagerak, tussen de Noordzee en de Baltische Zee, moet worden verboden. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 16 april voor een verbod dat tussen 2014 en 2016 geleidelijk voor 35 vissoorten van kracht moet worden. De controle op naleving van het verbod moet met een elektronisch systeem op afstand gebeuren.

De meeste vis die wordt teruggegooid in zee gaat dood, wat leidt tot vervuiling en overbevissing. Daarom moeten vissers door het nieuwe verbod alle op het Skagerak gevangen vis aan land brengen, ook de vis die ondermaats is of soorten die niet gewenst zijn.

Het voorstel moet een eind maken aan een maas in de wet die ontstond toen een internationaal visserijverdrag voor het Skagerak werd ingetrokken. De Europese wetgeving komt nu in lijn met die in Noorwegen, waar het teruggooien van gevangen vis al langer verboden is.

Elektronische controle op afstand

Om handhaving van het verbod te garanderen, moeten lidstaten een elektronisch controlesysteem opzetten dat op afstand kan toezien op de visvangst in het Skagerak. Om een dergelijk systeem te laten werken, moeten schepen langer dat 12 meter worden uitgerust met een gesloten tv-circuit, GPS en zendapparatuur. Hier zou een financiële bijdrage voor geleverd moeten worden uit het Europese visserijfonds, zo stelt het Europees Parlement.

Proefproject

Het parlement stelde tijdens een stemming over een nieuw gezamenlijk visserijbeleid al een totaalverbod op het teruggooien van vis voor. De ervaring die wordt opgedaan op het Skagerak wordt hiervoor aangewend.

Omdat een eerder internationaal visserijverdrag voor het Skagerak niet meer van kracht is, gelden nu de regels van de territoriale wateren waar de vis gevangen wordt. Het harmoniseren van de Noorse en Europese regels moet het eenvoudiger maken.

De nieuwe maatregelen gelden voor alle landen die visrechten hebben in het Skagerak. Het gaat om schepen uit Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Vervolg

De onderhandelaars van het Europees Parlement treden nu in overleg met de lidstaten om tot overeenstemming te komen.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europees Parlement, ‘EP wil verbod op teruggooien van vis, te beginnen op Skagerak’, 16-4-2013

Meer informatie:

Europese Commissie, Gezamenlijk Visserijbeleid
Rijksoverheid, Gezamenlijk Visserijbeleid