Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

De Permanent Vertegenwoordiger bij de EU in gesprek met Tweede Kamercommissie Europese Zaken

3 april 2018Brexit, Europees recht en beleid decentraal

Op 29 maart ging de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken in gesprek met de Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie Robert de Groot over Europese actualiteiten.

Aanwezig bij het gesprek waren de commissieleden Anne Mulder (VVD), Kees Verhoeven (D66), Stieneke Van der Graaf (CU) en commissievoorzitter Malik Azmani (VVD).

Europese actualiteiten

Permanent Vertegenwoordiger Robert de Groot begon het gesprek met een uiteenzetting van Europese actualiteiten waar de Europese Raad zich op dit moment mee bezig houdt. Ten eerste de strategische agenda voor de EU. In de strategische agenda staan de prioriteiten van de Raad beschreven die worden gebruikt voor het plannen van de werkzaamheden van de Europese Raad en tevens dienen als basis voor de werkprogramma’s van andere EU-instellingen. In juni 2014 nam de Raad de strategische agenda voor de periode 2014-2019 aan, die de basis vormde voor het tienpuntenplan van de Europese Commissie die in 2014 aantrad. Nu streeft de Raad ernaar de komende tijd opnieuw een strategische agenda vast te stellen die als basis dient voor het werkprogramma van de Europese Commissie die eind 2019 zal aantreden.

Naast de strategische agenda is er ook het reguliere traject van Commissievoorstellen waar de Raad zich mee bezig houdt. Belangrijke voorstellen die in de komende maanden worden verwacht zijn het Meerjarig Financieel Kader (begin mei) en de voorstellen voor de digitale eengemaakte markt (eind april).

De Raad bespreekt ook plotseling opkomende politieke incidenten zoals de staaltarievendiscussie tussen de Verenigde Staten en Europa en het vergiftigingsschandaal in Salisbury (Verenigd Koninkrijk).

Vragen Kamercommissie Europese Zaken

Vanuit de Kamercommissie Europese Zaken werden er vervolgens vragen gesteld aan de Permanent Vertegenwoordiger. Anne Mulder (VVD): “Waar staat Nederland in het speelveld van de EU nu het Verenigd Koninkrijk op het punt staat te vertrekken?” Robert de Groot antwoordde dat het speelveld fors anders is komen te liggen. De Frans-Duitse as speelt een belangrijke rol in het vaststellen van de koers die Europa zal gaan varen. Er kan echter op dit moment nog niet worden voorspeld welke vorm dit precies zal aannemen, Frankrijk en Duitsland hebben aangekondigd begin juni de eerste plannen te presenteren.

Nederland is bezig zich te positioneren in het veranderende speelveld en wil medestanders vinden. Dat lukt goed, gezien er meer bijeenkomsten zijn met de Benelux, de Visegrad landen en de Nordics, aldus Permanent Vertegenwoordiger Robert de Groot.

Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) vroeg wat de verwachtingen zijn voor de Europese top in Sofia, met name op het gebied van de Westelijke Balkan strategie. Robert de Groot antwoordde dat de Westelijke Balkan strategie van de Europese Commissie bij een aantal lidstaten goed gevallen is, maar bij een fors aantal ook niet. Vooral het noemen van een datum levert forse kritiek op. Er zijn geen verwachtingen dat een meerderheid van de lidstaten zich voor dit voorstel zal uitspreken in Sofia, aldus Robert de Groot.

De Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken zal op 4 juni een bezoek brengen aan Brussel.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Agenda vergadering Tweede Kamer

X